Thứ 7, Ngày 07/12/2019 -

Công bố kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 31/07/2019  13:33
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện Quyết định số 431/QĐ-VPCP ngày 11 tháng 6 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ về Thành lập Đoàn kiểm tra của Văn phòng Chính phủ kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và việc triển khai kết nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử tại các địa phương năm 2019 và các văn bản có liên quan của Văn phòng Chính phủ, sáng ngày 30 tháng 7 năm 2019, Đoàn Kiểm tra của Văn phòng Chính phủ đã tiến hành thông báo Kế hoạch kiểm tra trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Quang cảnh buổi công bố Kế hoạch kiểm tra

 

Tham dự buổi thông báo Kế hoạch kiểm tra có đồng chí Nguyễn Duy Hoàng, Phó Cục trưởng, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính – Trưởng đoàn cùng các thành viên trong Đoàn Kiểm tra; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Cục Thống kê.

 

Đồng chí Nguyễn Duy Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ phát biểu

 

Theo lịch kiểm tra, trong hai ngày (từ ngày 30 đến ngày 31/7/2019) Đoàn Kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra tại Văn phòng UBND tỉnh; Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum; Ủy ban nhân dân phường Thắng Lợi và Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

 

Văn Minh