Thứ 7, Ngày 07/12/2019 -

Tăng cường quản lý trong hoạt động kinh doanh vận tải theo hợp đồng
Ngày đăng: 02/08/2019  18:15
Mặc định Cỡ chữ
Trong tháng 7, Sở Giao thông vận tải đã làm văn bản nhắc nhở, cảnh cáo đối với 33 phương tiện thuộc Hợp tác xã vận tải cơ giới hàng hóa và hành khách Tây Nguyên vi phạm quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

 

Các nội dung vi phạm chủ yếu là do không thông báo đầy đủ các thông tin gồm: Hành trình (điểm khởi hành, lộ trình, điểm đón, trả khách, điểm kết thúc hành trình), thời gian thực hiện hợp đồng và số lượng khách trước khi thực hiện hợp đồng về Sở Giao thông vận tải bằng văn bản hoặc qua thư điện tử; không duy trì tình trạng kỹ thuật tốt; không đảm bảo truyền dẫn đầy đủ, chính xác, liên tục các thông tin bắt buộc từ thiết bị giám sát hành trình của xe theo quy định.

 

Để tăng cường quản lý trong hoạt động kinh doanh vận tải theo hợp đồng Sở Giao thông vận tải cũng đã yêu cầu Hợp tác xã vận tải cơ giới hàng hóa và hành khách Tây Nguyên có Báo cáo, giải trình các vi phạm nêu trên về Sở Giao thông vận tải. Đồng thời thực hiện nghiêm quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, tuyệt đối không điều hành phương tiện có thiết bị giám sát hành trình không hoạt động ra tham gia giao thông. Trường hợp, nếu đơn vị vẫn tiếp tục vi phạm thì Sở Giao thông vận tải sẽ thu hồi phù hiệu của phương tiện vi phạm.

 

Hoàng Trung Dũng