Thứ 7, Ngày 07/12/2019 -

Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 05/08/2019  12:01
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 02/8/2019, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về công tác phòng chống thiên tại; Thông báo số 247/TB-VPCP ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới; Công điện số 03/CĐ-CT ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về công tác phòng chống mưa lũ trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 2144/KH-UBND ngày 01 tháng 08 năm 2018 của UBND tỉnh về kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai; Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019 Thông báo số 1035/TB-VP ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Văn phòng UBND tỉnh về thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trong năm 2019.

 

Rà soát bổ sung Kế hoạch, Phương án Phòng, chống thiên tai năm 2019 theo quy định của Luật Phòng, chống thiên tai; kiểm tra, nắm chắc số lượng phương tiện, vật tư dự phòng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai ở từng địa phương, đơn vị và có phương án huy động phương tiện, lực lượng ứng cứu, khắc phục kịp thời khi có thiên tai xảy ra; xây dựng lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã, quán triệt, triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 theo phương châm " Bốn tại chỗ" (Chỉ huy tại chỗ; Lực lượng tại chỗ; Vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; Hậu cần tại chỗ) và “Ba sẵn sàng” (Chủ động phòng tránh; đối phó kịp thời; khắc phục khẩn trương có hiệu quả); xây dựng phương án, kế hoạch dự trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu sẵn sàng ứng phó khi thiên tai xảy ra.

 

Cập nhật thường xuyên bản tin dự báo khí tượng thủy văn, các thông tin liên quan đến dự báo; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, lũ trên các phương tiện thông tin; chủ động sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó với mưa bão, lũ quét, sạt lở đất và đảm bảo an toàn hệ thống công trình hồ đập và khu vực hạ du nhất là các hồ xung yếu, đồng thời thông báo cho người dân biết, chủ động phòng tránh, ứng phó.

 

Tải văn bản tại đây                                            

 

Văn Hạ