Thứ 7, Ngày 07/12/2019 -

Chỉ đạo, điều hành nổi bật từ ngày 29/7 đến ngày 02/8/2019
Ngày đăng: 05/08/2019  16:52
Mặc định Cỡ chữ
(kontum.gov.vn): Bãi bỏ quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng; Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Triển khai thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng; ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen”; Triển khai công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính; Mức hỗ trợ cho cán bộ thú y, người tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật; Phòng chống, cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân khi thiên tai xảy ra... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 29/7 đến ngày 02/8/2019.

 

Bãi bỏ quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh:

 

Thực hiện các quy định của pháp luật, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 về việc bãi bỏ Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh Kon Tum về việc quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Theo đó, việc thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Kon Tum được thực hiện theo quy định của Luật Công chứng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch; Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2019.

 

Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh:

 

Để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân và nhà nước trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 02/8/2019 yêu cầu các sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, phòng chống thiên tai... Rà soát bổ sung Kế hoạch, Phương án Phòng, chống thiên tai năm 2019 theo quy định; kiểm tra, nắm chắc số lượng phương tiện, vật tư dự phòng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai ở từng địa phương, đơn vị và có phương án huy động phương tiện, lực lượng ứng cứu, khắc phục kịp thời khi có thiên tai xảy ra; xây dựng lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã, quán triệt, triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm "Bốn tại chỗ" và “Ba sẵn sàng”; xây dựng phương án, kế hoạch dự trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu sẵn sàng ứng phó khi thiên tai xảy ra. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, lũ trên các phương tiện thông tin; chủ động sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó với mưa bão, lũ quét, sạt lở đất và đảm bảo an toàn hệ thống công trình hồ đập và khu vực hạ du nhất là các hồ xung yếu, đồng thời thông báo cho người dân biết, chủ động phòng tránh, ứng phó....

 

UBND tỉnh giao các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành quy trình vận hành hồ chứa; phương án phòng, chống lũ bão đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du các công trình thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh; chủ động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ và sơ tán dân khi có thiên tai xảy ra, hỗ trợ chi viện khi có yêu cầu; tăng cường công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, tổ chức kiểm tra, tuần tra các điểm xung yếu, đặc biệt là các tuyến đường huyết mạch có nguy cơ xảy ra ách tắc, mất an toàn giao thông trong mùa mưa lũ. Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, phương tiện, vật tư, thiết bị cần thiết và bố trí lực lượng y, bác sỹ thực hiện tốt việc sơ, cấp cứu và chữa trị cho người dân vùng thiên tai khi có ảnh hưởng về người; đồng thời xử lý môi trường vệ sinh dịch tể, phòng dịch kịp thời đảm bảo an toàn đời sống sinh hoạt cho nhân dân khi xảy ra thiên tai....

 

Triển khai thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng; ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh:

 

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 22/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1950/KH-UBND ngày 31/7/2019 về triển khai thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng; ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Kon Tum với mục đích: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn Nhân dân trong việc đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen”; Phát triển và mở rộng các loại hình cho vay tài chính lành mạnh với lãi suất ưu đãi, thủ tục nhanh gọn, thuận tiện đáp ứng nhu cầu vay vốn chính đáng, hợp pháp phục vụ đời sống, tiêu dùng của Nhân dân; Chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở cầm đồ, cho vay, kinh doanh tài chính, dịch vụ đòi nợ và các cơ sở kinh doanh khác không để biến tướng thành cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”; triệt phá các băng nhóm, tội phạm có tổ chức núp bóng doanh nghiệp để hoạt động “tín dụng đen”, đòi nợ thuê.

 

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan theo chức năng, thẩm quyền và nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện; chỉ đạo ngay các giải pháp, nhiệm vụ theo chức năng thẩm quyền, phù hợp với điều kiện thực tế của ở từng ngành, đơn vị, địa phương; thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra. Giao Công an tỉnh làm cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kon Tum và các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc và đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch...

 

Triển khai công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính:

 

Để tăng cường hơn nữa công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh; đảm bảo việc thi hành những bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính phải được thi hành nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy định, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và công dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị địa phương thường xuyên quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Tố tụng hành chính năm 2015, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh về chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng ban hành các quyết định hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết; hạn chế tối đa sai sót, vi phạm làm phát sinh khiếu kiện hành chính ở địa phương. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính thuộc thẩm quyền quản lý; xem xét và xử lý nghiêm trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý vi phạm nghĩa vụ thi hành án hành chính theo đúng quy định.

 

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác tham mưu, giúp UBND tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về thi hành án hành chính và theo dõi việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính của UBND, Chủ tịch UBND các cấp và các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh...

 

Mức hỗ trợ cho cán bộ thú y, người tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật và sửa đổi, bổ sung mức hỗ trợ tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh trên địa bàn tỉnh:

 

Căn cứ các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ trong công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 về mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y, những người tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh; sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh về quy định mức hỗ trợ tiêu hủy lợn mắc bệnh, lợn nghi mắc bệnh lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh.

 

Về mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y, những người tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh như sau: 200.000 đồng/người/ngày làm việc; 400.000 đồng/người/ngày ngày nghỉ, ngày lễ, tết; các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

 

Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh như sau: (a) Bãi bỏ nội dung quy định mức hỗ trợ tiêu hủy lợn mắc bệnh, lợn nghi mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi được quy định tại Quyết định số 501/QĐ-UBND; (b) Mức hỗ trợ tiêu hủy lợn do bệnh dịch tả lợn Châu Phi thực hiện theo quy định tại Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ trong công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; (c) Các nội dung không thay đổi tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 501/QĐ-UBND.

 

Phòng chống, cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân khi thiên tai xảy ra trên địa bàn:

 

Thực hiện yêu cầu của Bộ Lao động - TBXH về việc cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân khi thiên tai xảy ra năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết, mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất... để thông tin đến các tổ chức, cá nhân và người dân trên địa bàn chủ động ứng phó thiên tai; chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện, vật tư và tổ chức ứng trực để kịp thời ứng phó, nhanh chóng khắc phục hậu quả, giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của bão, mưa lũ gây ra; đồng thời có phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn, đảm bảo hậu cần và các nhu yếu phẩm thiết yếu tại các điểm sơ tán.

 

Chỉ đạo tổng hợp, thống kê tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn theo quy định; kịp thời thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại và thực hiện các giải pháp đồng bộ khác để ổn định đời sống dân sinh và phát triển sản xuất; vận động tổ chức, cá nhân chung tay khắc phục hậu quả thiên tai....

 

Thái Ninh