Thứ 7, Ngày 07/12/2019 -

Công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT
Ngày đăng: 05/08/2019  18:58
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 02/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 585/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó, công bố 03 thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ 02 thủ tục lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và và bãi bỏ các thủ tục hành chính số 8, 9 khoản VII, phần I và II Quyết định số 817/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum./.

 

Chi tiết văn bản xem tại đây!

 

Minh Chấn