Thứ 7, Ngày 07/12/2019 -

Thi hành kỷ luật đồng chí Phạm Minh Xem bằng hình thức cảnh cáo
Ngày đăng: 06/08/2019  16:48
Mặc định Cỡ chữ
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thông tin, căn cứ và quy định của Đảng về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Phạm Minh Xem - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Kon Tum bằng hình thức cảnh cáo.

 

Sau khi xem xét kết quả giải quyết tố cáo đối với đảng viên và thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm. Tại kỳ họp ngày 01-8-2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét vi phạm của đồng chí Phạm Minh Xem - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Kon Tum. Đồng chí Phạm Minh Xem đã có khuyết điểm, vi phạm về phẩm chất, đạo đức, lối sống và các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp. Vi phạm của đồng chí Phạm Minh Xem là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức đảng và cơ quan nơi đồng chí Phạm Minh Xem sinh hoạt, công tác.

 

Dương Nương