Thứ 7, Ngày 07/12/2019 -

Hội thảo "Nâng cao năng lực hoàn thiện quy trình, nghiệp vụ hành chính Văn phòng đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử"
Ngày đăng: 08/08/2019  17:01
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 08 tháng 8 năm 2019, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao năng lực, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ hành chính Văn phòng, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử”. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo Vụ Hành chính Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo Vụ hành chính Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Đài Truyền hình Việt Nam, Bảo Hiểm xã hội Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân các tỉnh Miền trung và Tây Nguyên. Đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Vụ Trưởng, đồng chí Hoàng Mai Liên, Phó Vụ trưởng, đồng chí Mai Thị Thơm, Phó Vụ trưởng vụ Hành chính Văn phòng Chính phủ chủ trì Hội thảo.

 

Quang cảnh Hội thảo

 

Sau khi nghe đồng chí Mai Thị Thơm, Phó Vụ trưởng Vụ Hành chính, Văn phòng Chính phủ báo cáo đề dẫn về “Nâng cao năng lực, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ hành chính Văn phòng, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử”; các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tham mưu, phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh cũng như việc tham mưu xây dựng chính phủ điện tử; việc thực hiện gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; các vấn đề liên quan đến Trục liên thông văn bản quốc gia; tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành mẫu Quy chế Tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Vụ trưởng Vụ Hành chính,

Văn phòng Chính phủ phát biểu tại Hội thảo

 

Cũng tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghiên cứu các báo cáo tham luận về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức văn thư, lưu trữ chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu Chính phủ điện tử hiện nay” của Vụ Hành chính, Văn phòng Chính phủ; “Một số kinh nghiệp trong quản lý tài liệu nghiệp vụ có độ mật” của Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an; “Lưu trữ hồ sơ điện tử tại các cơ quan nhà nước trong giai đoạn hiện nay” của Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III; “Hoàn thiện các quy trình về tiếp nhận xử lý, phát hành văn bản và quản lý văn bản tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” của Vụ hành chính, Văn phòng Chính phủ…

 

Đồng chí Đặng Quang Hà, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum phát biểu tại Hội thảo

 

Phát biểu luận Hội thảo, đồng  chí Nguyễn Quốc Việt, Vụ trưởng Vụ Hành chính, Văn phòng Chính phủ đã ghi nhận những thành tích mà Văn phòng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong thời gian qua, đồng chí mong rằng, trong thời gian tới, Văn phòng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục phát huy tốt vai trò tham mưu, phục vụ cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, nhất là trong công tác chỉ đạo, điều hành; tham mưu hoàn thiện các quy chế, quy trình trong hoạt động hành chính trên địa bàn góp phần xây dựng một nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch./.

Tin, ảnh: Văn Minh