Thứ 4, Ngày 05/08/2020 -

Chỉ đạo, điều hành nổi bật từ ngày 05 - 09/8/2019
Ngày đăng: 11/08/2019  19:00
Mặc định Cỡ chữ
(kontum.gov.vn): Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, địa phương trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; Thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019; Triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài; Chủ động trong công tác quản lý, điều hành giá; Triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; Tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 05 đến ngày 09/8/2019.

 

 

1. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong theo dõi, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao:

 

Để khắc phục các hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trong thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 05/8/2019 Về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong theo dõi, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm, như:

 

Thường xuyên theo dõi, rà soát, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian yêu cầu đối với các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; tiếp tục triển khai áp dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (iOffice) tại cơ quan, đơn vị và việc sử dụng chữ ký số, gửi, nhận văn bản điện tử đảm bảo theo lộ trình đề ra. Tăng cường tính chủ động, sáng tạo trong việc triển khai các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền và lĩnh vực được phân cấp, cụ thể: Chủ động quyết định theo thẩm quyền các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị; đề xuất UBND tỉnh giải quyết các vấn đề thực tiễn phù hợp với chủ trương, cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực, trách nhiệm, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Có biện pháp, giải pháp cụ thể để theo dõi và thực hiện có hiệu quả việc rà soát và thực hiện đảm bảo các quy trình, thủ tục, hồ sơ trình, tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh...

 

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện đảm bảo, đầy đủ các nội dung liên quan đến quan hệ giữa đơn vị mình với các cơ quan hành chính nhà nước; đồng thời, theo dõi chặt chẽ việc giải quyết các mối quan hệ với người dân đảm bảo công khai, minh bạch, đúng thời gian hoặc trước thời gian quy định. Chịu trách nhiệm trong kiểm tra việc thực hiện chế độ trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn khi xử lý các mối quan hệ với người dân...

 

2. Phối hợp thực hiện Kế hoạch "Năm dân vận chính quyền" 2019:

 

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh trên địa bàn, tránh tình trạng khiếu kiện vượt cấp; khẩn trương giải quyết nhanh kịp thời, đúng thời hạn, đúng trình tự thủ tục đối với các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh mới phát sinh của công dân; báo cáo kịp thời về kết quả xem xét, giải quyết đối với những vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh chuyển đến đơn vị, địa phương để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Đồng thời, triển khai đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ được quy định tại Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019.

 

Tập trung kiểm tra, rà soát và xem xét giải quyết dứt điểm đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp và các vụ việc còn tồn đọng tại ngành, địa phương theo Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh...

 

3. Triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý III và 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn tỉnh:

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý III và 6 tháng cuối năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông nhằm nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông, đặc biệt công tác tuyên truyền pháp luật tại cơ sở; phát động phong trào toàn dân thực hiện văn hóa giao thông, trong đó chú trọng vào đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải hành khách và người tham gia giao thông là giới trẻ, thanh thiếu niên để triển khai năm an toàn giao thông 2019 với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”.

 

Đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng liên quan tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, chú trọng tuần tra lưu động nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định; mở các đợt cao điểm về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào các thời điểm đột biến về an toàn giao thông; tiếp tục triển khai công tác kiểm soát tải trọng xe lưu thông theo Kế hoạch; tập trung nâng cao năng lực, hiệu lực của lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, xây dựng lực lượng thực thi công vụ “Nghiêm minh - Liêm chính - Thân thiện”; có giải pháp hiệu quả về phòng chống tiêu cực, tham nhũng và lợi ích nhóm trong quá trình thực thi công vụ về bảo đảm đảm bảo trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong giám sát, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

 

Yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai các giải pháp trong công tác quản lý vỉa hè, lòng đường và hành lang an toàn đường bộ; kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, không phép và hành vi lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ nhằm đảm bảo đường thông, hè thoáng và gắn với việc thực hiện lĩnh vực đột phá về chỉnh trang đô thị; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô; tiếp tục kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn giao thông và điều kiện kinh doanh vận tải; triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả và phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong công tác quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng, kinh doanh vận tải, đăng kiểm phương tiện và sát hạch cấp giấy phép lái xe. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện công tác giáo dục về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên trong dịp đầu năm học mới 2019-2020; xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh trong mùa khai giảng năm học mới; tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông và hướng dẫn điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện an toàn cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghiêm công tác khám sức khoẻ định kỳ đối với lái xe kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh, xét nghiệm ma tuý đối với toàn bộ lái xe được khám sức khoẻ; kiểm tra công tác khám, cấp giấy khám sức khoẻ cho người lái xe và người học lái xe trên địa bàn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định...

 

4. Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài:

 

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 29/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài trong tình hình mới cho chi đầu tư phát triển, không vay cho chi thường xuyên; UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc quản lý, sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài phải đảm bảo đúng quy định và các chủ trương, chính sách lớn trong việc huy động, quản lý và sử dụng vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài; nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

 

Giao các cơ quan liên quan của tỉnh tăng cường công tác theo dõi, hướng dẫn các chủ dự án triển khai các chương trình, dự án đảm bảo đúng quy định và các chủ trương, chính sách lớn trong việc huy động, quản lý và sử dụng vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các chủ dự án triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí đủ vốn đối ứng trong nước cho các chương trình, dự án nguồn vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài. Trên cơ sở chiến lược huy động vốn vay nước ngoài của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, xây dựng định hướng huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, khả năng vay và trả nợ của địa phương, đảm bảo tính hiệu quả của các dự án sử dụng vốn vay nước ngoài; đăng ký vận động nguồn ODA có chi phí thấp cho các dự án phù hợp với điều kiện, tiêu chí về hiệu quả kinh tế - xã hội và khả năng trả nợ của địa phương...

 

5. Chủ động trong công tác quản lý, điều hành giá:

 

Triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Điều hành giá và để chủ động trong công tác quản lý, điều hành giá, giảm thiểu các rủi ro của áp lực tăng giá... UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan tăng cường các biện pháp kiểm soát, khống chế nhằm hạn chế dịch bệnh trên gia súc, gia cầm lan rộng và kéo dài; đánh giá chính xác về tình hình cung - cầu thịt lợn để có giải pháp bình ổn thị trường, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng; theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường để có biện pháp cân đối cung cầu nhằm ổn định thị trường đối với các mặt hàng thiết yếu cho tiêu dùng. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, giám sát hoạt động buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, các thủ đoạn gian lận thương mại để tăng giá nhằm thu lợi bất chính theo quy định của pháp luật, kiểm soát các thông tin thất thiệt gây bất ổn thị trường.

 

Kiểm soát chặt chẽ phương án giá và mức giá đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, hàng hóa do Nhà nước đặt hàng giao kế hoạch; tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật về giá trong việc thực hiện niêm yết, kê khai, đăng ký giá đối với những hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu, hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục kê khai giá theo quy định...

 

6. Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi:

 

Trước tình hình dịch tả lợn Châu Phi tại một số huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đang có những diễn biến phức tạp, nguy cơ lan rộng là rất cao, đặc biệt trên địa bàn huyện Đăk Hà và thành phố Kon Tum; nhằm hạn chế việc lây lan dịch bệnh ra các địa phương khác, bảo vệ các vùng chăn nuôi trọng điểm, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo; rà soát, bố trí lại các chốt kiểm dịch động vật tạm thời phù hợp, phát huy được hiệu quả trong tình hình dịch bệnh hiện nay để ngăn chặn việc lây lan dịch ra các vùng uy hiếp, vùng an toàn dịch; kiểm tra, xác định rõ vùng dịch, vùng uy hiếp, vùng chăn nuôi lợn trọng điểm; lựa chọn địa điểm trên tuyến đường giao thông nối giữa các vùng nêu trên để tổ chức gắn biển cảnh báo dịch bệnh và rải vôi; việc phun thuốc khử trùng tiêu độc tại vùng dịch, vùng uy hiếp phải được thực hiện thường xuyên 01 lần/01 ngày trong tuần đầu tiên, từ 02 - 03 lần/tuần trong trong 02-03 tuần liên tiếp; tăng cường công tác giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn lợn, phát hiện và xử lý kịp thời, tuyệt đối không để lây lan ra diện rộng; chỉ đạo cấp cơ sở tổ chức thực hiện việc tiêu hủy đúng theo quy định; tổ chức quản lý, kiểm tra việc mua bán, vận chuyển, giết mổ lợn và kinh doanh sản phẩm từ lợn đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm....

 

Giao Sở Nông nghiệp - PTNT thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh; tăng cường cán bộ chuyên môn phối hợp với các địa phương đang có dịch để hướng dẫn, đôn đốc triển khai các biện pháp phòng chống dịch; dự phòng đầy đủ vật tư, hóa chất để kịp thời cấp phát cho các huyện thành phố triển khai các biện pháp phòng chống dịch...

 

7. Tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp:

 

Thực hiện đề nghị của Bộ Lao động - TBXH, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” gắn với việc thực hiện Nghị quyết số của Tỉnh ủy về tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

 

Giao các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh và giải đáp băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và người dân về những nội dung liên quan đến tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, nhất là các chính sách ưu đãi của nhà nước đối với người học các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp, chính sách miễn giảm học phí, chính sách liên thông trong giáo dục nghề nghiệp và liên thông giữa giáo dục nghề nghiệp với giáo dục đại học và chính sách giải quyết việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp; phối hợp với các trường trung cấp, cao đẳng thuộc Bộ Lao động - TBXH để tổ chức thực hiện công tác tư vấn, tuyển sinh có hiệu quả./.

 

Thái Ninh