Thứ 5, Ngày 21/11/2019 -

Hình thành 02 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Ngày đăng: 13/08/2019  09:32
Mặc định Cỡ chữ
Huyện Kon Plông và huyện Đăk Hà đang khảo sát, chọn vị trí phù hợp để hình thành Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đối với 02 vùng sản xuất rau, hoa, củ, quả an toàn, cá nước lạnh, sản phẩm từ gia súc ứng dụng công nghệ cao (tại huyện Kon Plông) và vùng sản xuất cà phê ứng dụng công nghệ cao (tại huyện Đăk Hà).

 

Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở huyện Kon Plông

 

Đối với vùng sản xuất rau, hoa, củ, quả an toàn: Trong tháng 5 năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ động phối hợp với huyện Kon Plông khảo sát, lập hồ sơ đề nghị công nhận Vùng nông nghiệp công nghệ cao sản xuất rau, hoa, củ, quả an toàn tại thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông theo quy định.

 

Đối với vùng sản xuất cà phê ứng dụng công nghệ cao tại huyện Đăk Hà: UBND huyện Đăk Hà đã có Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 08/4/2019, định hướng hình thành vùng sản xuất cà phê ứng dụng công nghệ cao quy mô 500 ha; đến năm 2020, hình thành thêm 01 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Tổ dân phố 5, thị trấn Đăk Hà và xã Đăk La.

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về xây dựng “Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với ứng dụng công nghệ cao và phát triển dược liệu tỉnh Kon Tum” và hình thành ít nhất 02 “cánh đồng lớn” phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn mỗi huyện, thành phố; Sở Nông nghiệp và PTNT đã giao cho bộ phận tham mưu xây dựng Đề cương nhiệm vụ “Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với ứng dụng công nghệ cao và phát triển dược liệu tỉnh Kon Tum” trình UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

 

Trên cơ sở nhiệm vụ “Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với ứng dụng công nghệ cao và phát triển dược liệu tỉnh Kon Tum” sẽ xác định quy mô diện tích, loại hình sử dụng đất tại từng tiểu vùng khí hậu có lợi thế, chưa bị ảnh hưởng của ô nhiễm hoá chất, đủ điều kiện sản xuất hữu nông nghiệp cơ theo tiêu chí để hình thành các “cánh đồng lớn” phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn mỗi huyện, thành phố theo kế hoạch./.

 

Tin, ảnh: Dương Nương