Thứ 5, Ngày 21/11/2019 -

Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ đối với 13 sản phẩm
Ngày đăng: 13/08/2019  09:35
Mặc định Cỡ chữ
Toàn tỉnh có 13 sản phẩm đã và đang được tỉnh xây dựng chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ thời gian qua, bước đầu đã đạt được kết quả nhất định.

 

Nông dân huyện Tu Mơ Rông chăm sóc cà phê xứ lạnh

 

Trong đó, có 04 sản phẩm chủ lực của tỉnh: Trồng trọt ứng dụng công nghệ cao; Chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao; Cà phê và các sản phẩm chế biến từ cà phê; Sâm Ngọc Linh, các sản phẩm chế biến từ sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác.

 

09 sản phẩm khác liên kết bảo đảm an toàn thực phẩm, chuẩn hóa sản phẩm về quy cách, đóng gói, bao bì, truy xuất nguồn gốc, thương hiệu... nâng tầm nông sản xuất khẩu của tỉnh Kon Tum, gồm: Liên kết sản xuất chế biến cà phê xứ lạnh, cà phê vối, sắn, mía; sản xuất rau, củ, quả an toàn thực phẩm; chanh dây, khoai lang nhật, dược liệu, trồng cây thức ăn chăn nuôi, sản xuất gạo đỏ gắn với xây dựng thương hiệu gạo đỏ Măng Đen và nuôi cá lồng.

 

Trên cơ sở Danh mục Dự án liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới; Kế hoạch liên kết sản xuất, tiêu thụ 09 sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; Quy hoạch phát triển sản phẩm OCOP Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030, năm 2019 Sở Nông nghiệp và PTNT bố trí kinh phí từ nguồn dự toán ngân sách tỉnh đã giao để xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm từ nông sản trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, xây dựng 01 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ một số sản phẩm từ dược liệu trên địa bàn tỉnh; Xây dựng 01 chuỗi liên kết cấp tỉnh sản xuất gắn với ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và chế biến cà phê vối thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Hỗ trợ phát triển các sản phẩm OCOP chủ lực của tỉnh từ Đảng sâm và Sâm Ngọc Linh tại 03 huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông và Kon Plông đảm bảo an toàn thực phẩm, chuẩn hóa sản phẩm về quy cách, đóng gói, bao bì, truy xuất nguồn gốc, thương hiệu; tham gia các Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP thường niên các cấp tỉnh, Quốc gia và Quốc tế nhằm nâng tầm sản phẩm xuất khẩu của tỉnh Kon Tum theo quy hoạch tại Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Kon Tum./.

 

Tin, ảnh: Dương Nương