Thứ hai, Ngày 09/12/2019 -

Sơ kết tình hình triển khai Đề án di dân, bố trí sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H’Drai
Ngày đăng: 14/08/2019  19:05
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 14/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án di dân, bố trí sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H’Drai đã chủ trì Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Đề án tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay, có 61 điểm dân cư công nhân đã được phê duyệt quy hoạch, trong đó có 28 điểm dân cư công nhân đã quy hoạch chi tiết; 45 điểm đã thỏa thuận với các doanh nghiệp; 36 điểm đã có dân cư sinh sống. Các điểm dân cư số 4, 34, 41, 48, 64 đã đăng ký tại Chương trình công tác số 38-CT/BCĐ ngày 26/02/2018 của Ban Chỉ đạo đến nay đã được quy hoạch, trong đó điểm dân cư số 34, 41, 48, 64 đã được quy hoạch chi tiết.

 

Hệ thống đường điện đưa vào sử dụng phục vụ sinh hoạt cho các hộ dân tại điểm dân cư số 64 và điểm dân cư số 40 tại xã Ia Tơi (tỷ lệ các hộ dân được sử dụng điện thường xuyên và an toàn trên địa bàn huyện là 93,9 %). Hoàn thành xây dựng 13.486 m đường giao thông tại các điểm dân cư 01, 10, 12, 44, 47,48, 64; khắc phục tạm thời các điểm sạt lở trên tỉnh lộ 675A; đưa vào sử dụng 07 điểm trường tiểu học và mầm non tại các điểm dân cư 44, 64, 48, 9, 24 và 06 phòng học bậc tiểu học tại Trường tiểu học Lê Quý Đôn (điểm dân cư số 37); trên địa bàn huyện có 04 Trạm Y tế phân bổ tại các điểm dân cư số 10, 48, 41, 64....

 

Đối với phương án sắp xếp, bố trí dân cư đến làm dịch vụ và cán bộ công chức, viên chức đến công tác tại địa bàn: Hoàn thành xây dựng 3.511,77 m  đường giao thông; đang hoàn thiện các hạng mục đầu tư trung tâm thương mại và hệ thống cấp nước tập trung.  Trung tâm Y tế huyện đưa vào sử dụng 01 phòng chụp X-quang để phục vụ khám chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những khó khăn như: Đường 675A đi thôn 9 xã Ia Tơi và đường ĐH10A đi các điểm dân cư ở thôn 3, thôn 4 Ia Dom thường lầy lội, sạt lở vào mùa mưa gây khó khăn trong đi lại; các doanh nghiệp/đơn vị trồng cao su trên địa bàn gặp nhiều khó khăn trong việc tuyển dụng lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh; đất sản xuất cho các hộ dân...

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Tháp phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao sự tích cực, chủ động của các thành viên Ban Chỉ đạo Đề án, UBND huyện Ia H’Drai trong công tác thực hiện Đề án di dân, bố trí sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H’Drai.

 

Để thực hiện có hiệu quả Đề án trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Ia H’Drai tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thành phố tiếp tục tuyên truyền, vận động thuyết phục để Nhân dân tích cực, tự nguyện đăng ký đến tái định cư tại huyện Ia H’Drai theo Đề án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 285/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2018; phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp/đơn vị trồng cao su và UBND  huyện Ia H’Drai trong công tác tuyển dụng lao động, bố trí dân cư đến địa bàn huyện Ia H’Drai.

 

Phó Chủ tịch yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục liên quan để sớm triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng “Đường tỉnh lộ 675A” tại huyện Ia H’Drai. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và chủ động phối hợp UBND huyện Ia H’Drai, các thành viên Ban Chỉ đạo và các đơn vị có liên quan có giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc...                                                                                                                      

Tin, ảnh: Văn Hạ