Thứ 7, Ngày 07/12/2019 -

Đánh giá công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng 7 tháng năm 2019
Ngày đăng: 14/08/2019  19:14
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 14/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp đã chủ trì Hội nghị đánh giá công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng 7 tháng năm 2019, triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2019.

 

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, trong 7 tháng đầu năm 2019, công tác quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) tiếp tục được được duy trì thực hiện thường xuyên, nghiêm túc; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ tỉnh đến cơ sở.

 

Tuy nhiên, tình hình vi phạm trong lĩnh vực QLBVR vẫn đang diễn biến phức tạp, tổng số vụ vi phạm được phát hiện từ đầu năm đến nay 333 vụ, khối lượng vi phạm 2.406,78 m3 gỗ quy tròn các loại; diện tích thiệt hại 15,48 ha; xảy ra 03 vụ cháy rừng và 12 đám cháy thực bì gây thiệt hại 21,97 ha rừng (trong đó có 0,52 ha rừng tự nhiên; 21,45 ha rừng trồng).

 

So với cùng kỳ năm 2018, số vụ vi phạm tăng 40 vụ (tăng 13,65%); khối lượng gỗ vi phạm tăng 735,41 m3 gỗ tròn và quy tròn các loại (tăng 44%); diện tích thiệt hại tăng 5,54 ha (tăng 55,79%). Tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp xảy ra tập trung nhiều nhất ở các huyện: Kon Plông, Ia H’Drai, Đăk Glei. Số vụ vi phạm đã xử lý 332 vụ; trong đó, xử lý hành chính 307 vụ, khởi tố  hình sự 24 vụ, xử lý khác 01 vụ.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, tồn tại, từ đó làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm tại từng địa bàn đối với từng đơn vị; tập trung thảo luận một số vấn đề như: Các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Luật Lâm nghiệp; Phương pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian tới theo Luật Lâm nghiệp 2017…

 

 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng.

 

Đồng chí đề nghị cần tập trung xử lý những khó khăn, vướng mắc; xác định rõ và tổ chức thực hiện tốt công tác phối hợp giữa chủ rừng với chính quyền địa phương; nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, tổ chức, địa phương trong công tác QLBVR; tăng cường công tác tuyên truyền, công khai các diện tích rừng cần bảo vệ nghiêm ngặt để người dân biết, cùng tham gia QLBVR; có Kế hoạch cụ thể để phát triển vốn rừng hiện có đảm bảo mục tiêu Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh; sử dụng có hiệu quả nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng; tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành chức năng và chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ QLBVR./.

 

Tin, ảnh: Nguyễn Trần Tiến