Thứ 4, Ngày 05/08/2020 -

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án trồng cây dược liệu dưới tán rừng
Ngày đăng: 21/08/2019  13:31
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 19/8, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 871/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án trồng cây dược liệu dưới tán rừng tại xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông của Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao An Bình Kon Tum.

 

Dự án thực hiện tại khoảnh 6, 12 thuộc tiểu khu 229, xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông trên diện tích 20 ha với tổng vốn đầu tư gần 52 tỷ đồng.

 

Dự án thực hiện ươm giống dược liệu gồm Giảo cổ lam, Độc hoạt, Xuyên khung trên diện tích 0,1 ha, sản lượng 500.000 cây giống/năm; trồng dược liệu dưới tán rừng trên diện tích 17,828 ha, sản lượng 30 tấn dược liệu tươi/năm (Đinh lăng, Hà thủ ô, Mạch môn, Tam thất, Bình vôi đỏ, Ba kích, Hồng đẳng sâm, Ngũ vị tử, Chè dây, Giảo Cổ Lam, Độc Hoạt, Đương quy, Xuyên khung, Bạch chỉ, Bảy lá một hoa, Sơn tra); trồng cây Lan Kim Tuyến diện tích 1,5 ha, sản lượng 3,857 tấn/năm.

 

Phan Phượng