Thứ 4, Ngày 05/08/2020 -

Cửa khẩu Quốc tế Phu Cưa (Lào) và Bờ Y triển khai công tác phối hợp các tháng còn lại của năm 2019
Ngày đăng: 21/08/2019  18:50
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 20/8, tại Cửa khẩu Quốc tế Phu Cưa (tỉnh Attapue, Lào), Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y và Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Phu Cưa tổ chức hội nghị đánh giá sơ kết công tác phối hợp 6 tháng đầu năm 2019; triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2019.

 

 

Tại Hội nghị, 02 Ban Quản lý thống nhất trong các tháng còn lại của năm 2019  tiếp tục thực hiện duy trì giờ làm việc tại Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y và Cửa khẩu Quốc tế Phu Cưa hàng ngày liên tục từ 07h00 đến 19h30 và giải quyết thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần theo đúng quy định tại Thỏa thuận Hà Nội năm 2017.

 

Tiếp tục phối hợp thường xuyên hơn trong việc chỉ đạo các ngành chức năng tạo mọi điều thuận lợi cho cư dân biên giới của hai bên qua, lại mua bán trao đổi hàng hóa sản xuất của cư dân biên giới hai nước theo đúng nội dung của Thoả thuận Hà Nội 2007 giữa Chính phủ Việt Nam - Lào và Hiệp định thương mại biên giới giữa hai nước về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện và hàng hóa qua lại biên giới nhằm khuyến khích phát triển hợp tác đầu tư, thương mại, dịch vụ, du lịch Khu vực biên giới.

 

Tiếp tục triển khai thực có hiệu quả Bản ghi nhớ, tăng cường hơn nữa các hoạt động thăm, trao đổi đoàn, cung cấp thông tin kịp thời cho nhau về những vấn đề liên quan đến hoạt động tại hai cặp cửa khẩu, tạo mọi điều kiện thuận lợi và khuyến khích các doanh nghiệp của các bên nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội và đầu tư, vào các lĩnh vực thương mại, du lịch; hỗ trợ các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia các hội chợ, triển lãm của mỗi nước.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác phối hợp giữa hai Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y – Phu Cưa luôn được duy trì. Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y đã phối hợp tốt với Ban Quản lý Cửa khẩu và các ngành công tác tại Cửa khẩu Quốc tế Phu Cưa trong công tác kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, hàng hoá XNK - XNC, quá cảnh qua cửa khẩu. Thông báo cho nhau các thông tin về chế độ, chính sách, thủ tục hành chính có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh của hai bên. Tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch của hai nước được tham quan, du lịch khu vực Cửa khẩu Bờ Y – Phu Cưa, khu vực Cột mốc ba biên giới Việt Nam – Lào – Campuchia.

 

Hành khách xuất nhập cảnh qua lại cửa khẩu hai bên 6 tháng đầu năm đạt 111.751 lượt; Phương tiện xuất nhập cảnh 15.724 lượt; Tổng giá trị kim ngạch XNK 86,5 triệu USD.

 

Nguyên Hòa

BQL Khu Kinh tế tỉnh