Thứ 4, Ngày 05/08/2020 -

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật
Ngày đăng: 23/08/2019  16:48
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 22/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 2179/UBND-NCXDPL triển khai Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

 

Tích cực phối hợp với lực lượng Công an triển khai quyết liệt công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý. Tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của người dân ngay từ cơ sở, không để phát sinh tội phạm và các điểm nóng về an ninh trật tự. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh để triển khai các Đề án thuộc Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.

 

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình an ninh trật tự, về các hành vi vi phạm pháp luật diễn ra trong ngành, địa bàn quản lý.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ; công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố; tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện các dấu hiệu tội phạm, vi phạm pháp luật để có biện pháp ngăn chặn; nâng cao chất lượng điều tra khám phá các vụ án. Đối với các loại tội phạm có tổ chức, mua bán người, ma túy, “tín dụng đen”... tổ chức điều tra triệt phá tận gốc, xử lý nghiêm đối tượng chủ mưu, cầm đầu theo đúng quy định của pháp luật.../.

 

Thái Ninh