Thứ 4, Ngày 05/08/2020 -

UBND tỉnh chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo
Ngày đăng: 06/09/2019  19:35
Mặc định Cỡ chữ
Nhằm xác định và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều thời điểm cuối năm 2019 để làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo và chính sách an sinh xã hội năm 2020; ngày 06/9, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2312/KH-UBND chỉ đạo tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2019.

 

Theo đó, đối tượng thực hiện điều tra, rà soát là toàn bộ hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Kon Tum có hộ khẩu thường trú tại địa phương từ 6 tháng trở lên (không bao gồm những hộ có hộ khẩu thường trú tại địa phương nhưng không sống tại địa phương từ 6 tháng trở lên) và những hộ gia đình đã đăng ký tạm trú tại địa phương từ 6 tháng trở lên.

 

Việc điều tra được thực hiện thông qua các phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo theo hướng dẫn của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội tại ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 và Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 26 tháng 9 năm 2018.

 

Về thời gian thực hiện, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố hoàn thành việc điều tra, rà soát và báo cáo sơ bộ trước ngày 05/11/2019 và báo cáo kết quả chính thức trước ngày 20/11/2019; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có trách nhiệm xử lý kết quả điều tra tổng hợp báo cáo kết quả điều tra sơ bộ toàn tỉnh trước ngày 15/11/2019 và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo toàn tỉnh trước ngày 30/11/2019.

 

Ngoài ra, UBND tỉnh  yêu cầu UBND các huyện, thành phố tổ chức phúc tra kết quả rà soát trên địa bàn xã, phường, thị trấn, bảo đảm tất cả các xã, phường, thị trấn đều được phúc tra sau khi có báo cáo kết quả rà soát của UBND cấp xã. Kết qủa phúc tra phải được thông báo công khai để nhân dân biết, trước khi UBND cấp xã làm thủ tục công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức phúc tra kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tất cả các huyện, thành phố (mỗi huyện, thành phố lựa chọn phúc tra từ 02-03). Việc báo cáo chính thức chỉ được thực hiện sau khi các đơn vị, địa phương hoàn thành việc phúc tra theo quy định tại Kế hoạch.

 

Giao các sở, ngành: Lao động- Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo,Thông tin và Truyền thông và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trực tiếp phụ trách địa bàn các huyện, thành phố; chủ động phân công cán bộ và chỉ đạo thực hiện hướng dẫn, giám sát việc tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo tại địa bàn được phân công; đôn đốc tiến độ và giám sát nghiệm thu phiếu khảo sát trên địa bàn được phân công phụ trách và báo cáo tiến độ thực hiện hàng tuần theo quy định./.

 

Mỹ Diễm