Thứ 3, Ngày 28/01/2020 -

CNVCLĐ tham gia góp ý kiến Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)
Ngày đăng: 11/09/2019  07:17
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 10/9, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị tham gia góp ý kiến dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi).

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Bộ luật Lao động được Quốc hội khóa 13 thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 18 tháng 6 năm 2012; có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 05 năm 2013. Bộ luật Lao động gồm XVII Chương, 242 Điều.

 

Trong hệ thống pháp luật của Việt Nam hiện nay, Bộ luật Lao động giữ một vị trí quan trọng, điều chỉnh một lĩnh vực rộng lớn trong các mối quan hệ lao động và có tính kinh tế - xã hội sâu rộng, tác động đến tất cả các thành phần kinh tế và người lao động trong cả nước.

 

Vì vậy, ngay sau khi Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam triển khai Kế hoạch số 55/KH-TLĐ ngày 01/8/2018 về việc thực hiện các hoạt động tham gia xây dựng Bộ luật Lao động (sửa đổi), Liên đoàn Lao động tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong công nhân, viên chức, lao động và cán bộ công đoàn toàn tỉnh để tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi).

 

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, đóng góp ý kiến tập trung tham gia ý kiến các nội dung như: mở rộng quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, mở rộng khung thỏa thuận về giờ làm thêm tối đa, tuổi nghỉ hưu, chế độ tiền lương, tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở, về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, về một số nội dung đối với lao động nữ và đảm bảo bình đẳng giới…

 

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tổng hợp và đề xuất Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có ý kiến đề nghị các cơ quan liên quan sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động đảm bảo quyền, lợi ích của công nhân, viên chức, lao động theo đúng nguyên tắc, yêu cầu đề ra trong thời kỳ mới.        

 

Tin, ảnh: Huy Thông