Thứ 7, Ngày 07/12/2019 -

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Glei
Ngày đăng: 11/09/2019  07:57
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 10/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Glei về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đăk Glei (nhiệm kỳ 2015-2020) từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

 

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Glei đã bám sát và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Kinh tế-xã hội có sự phát triển và khởi sắc hơn. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của từng tiểu vùng.

 

Năm 2018, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 27,6 tỷ đồng (vượt 25,5% mục tiêu của Nghị quyết); thu nhập bình quân đầu người đạt 22,2 triệu đồng (đạt 58,4% chỉ tiêu của Nghị quyết); các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời; đời sống của người dân từng bước được cải thiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững; xây dựng Đảng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng.

 

Tuy nhiên, tiềm năng, lợi thế của huyện chưa được khai thác hiệu quả; kết cấu hạ tầng còn hạn chế; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đô thị có mặt chưa tốt; tiến độ triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới chưa đạt tiến độ đề ra; công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, đất đai, rừng, tôn giáo có mặt còn hạn chế; chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở có nơi chưa đáp ứng được yêu cầu.

 

 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Glei phải tiếp tục chủ động, sáng tạo, quyết liệt hơn nữa trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

 

Trước mắt, khẩn trương rà soát các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ huyện (nhiệm kỳ 2015-2020) và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện giai đoạn 2016-2020, trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp cụ thể, sát thực để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả ở mức cao nhất.

 

Đồng thời, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các kết luận, chỉ thị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được xác định tại Báo cáo số 619-BC/HU, ngày 19-7-2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

 

Bí thư Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát các kiến nghị, đề xuất của Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Glei tại Báo cáo số 578-BC/HU, ngày 10-5-2019 để giải quyết theo thẩm quyền.

 

Giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì theo dõi, kiểm tra việc triển khai Kết luận này, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo khi cần thiết hoặc có yêu cầu./.

 

Tin, ảnh: Dương Nương