Thứ 4, Ngày 05/08/2020 -

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”
Ngày đăng: 12/09/2019  08:04
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”.

 

Banner Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trên Tạp chí Tuyên giáo điện tử (http://www.tuyengiao.vn)

 

Theo đó, để Cuộc thi tạo sự lan tỏa, thiết thực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai tuyên truyền, cổ vũ cán bộ, đảng viên, hội viên tích cực tìm hiểu về lịch sử 90 năm vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và hưởng ứng tham gia Cuộc thi này.

 

Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tổ chức trên mạng xã hội VCNET (http://vcnet.vn). Thời gian tổ chức thi hàng tuần, tuần thi thứ nhất bắt đầu từ 10 giờ 00, thứ hai, ngày 26/8/2019 và tuần cuối cùng sẽ kết thúc vào 9 giờ 00, thứ hai, ngày 30/12/2019.

 

Cuộc thi là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020).

 

Nguyễn Hiệp