Thứ 4, Ngày 05/08/2020 -

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng CALAMA
Ngày đăng: 12/09/2019  21:16
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 10/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 971/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng CALAMA của Công ty TNHH Thực Phẩm Quang Hiếu.

 

Theo đó, Dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng CALAMA thực hiện tại tiểu khu 476A, thôn Kon Xủ, xã Đắk Long; tiểu khu 491, thôn ViGLơng, xã Hiếu và tiểu khu 432, thôn Măng KRí, xã Ngọc Tem, huyện KonPlông, tỉnh Kon Tum với tổng 136.800.000.000 đồng.

 

Việc triển khai dự án du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng gắn liền với việc bảo vệ rừng nhằm đảm bảo tính bền vững của dự án, đồng thời giải quyết việc làm cho người dân trên địa bàn huyện Kon Plông.

 

Công ty TNHH Thực Phẩm Quang Hiếu được hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, các quy định của pháp luật có liên quan và làm thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đồng thời phải thực hiện các điều kiện đối với nhà đầu tư khi triển khai dự án.

 

          Phan Phượng