Thứ 7, Ngày 30/05/2020 -

Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh trong giải quyết các vụ án
Ngày đăng: 15/09/2019  20:33
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 09/9/2019, UBND tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum đã ký kết Quy chế phối hợp trong giải quyết các vụ án hành chính, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hình sự...

 

Quy chế gồm 03 chương với 17 điều, quy định việc việc phối hợp giữa UBND tỉnh và TAND tỉnh trong việc giải quyết các vụ hành chính, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hình sự theo quy định của Luật Tố tụng hành chính, Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Tố tụng hành chính và các quy định khác của pháp luật có liên quan

 

Theo Quy chế, công tác phối hợp được thực hiện theo nguyên tắc: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị và những quy định của pháp luật có liên quan; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất, thường xuyên, chủ động và trách nhiệm để tạo điều kiện thuận lợi cho các bên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Bảo đảm chế độ bảo mật thông tin, tài liệu liên quan đến vụ án theo quy định của pháp luật.

 

Việc phối hợp giữa các bên được thực hiện theo các phương thức: Trao đổi trực tiếp hoặc bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; tổ chức các buổi làm việc; thông qua việc tổ chức tổng kết thực hiện Quy chế và bằng khác hình thức khác theo yêu cầu công việc.

 

Nội dung trọng tâm của Quy chế là công tác phối hợp trong giải quyết các vụ án hành chính, như: Phối hợp trong công tác xem xét, thụ lý đơn khởi kiện; phối hợp trong việc tổ chức đối thoại theo quy định của Luật Tố tụng hành chính; phối hợp trong cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ, xem xét thẩm định tại chỗ, định giá tài sản để giải quyết vụ án hành chính; phối hợp trong việc thực hiện các kiến nghị của Tòa án, công tác thi hành các bản án hành chính...

 

Ngoài ra, Quy chế cũng quy định các nội dung phối hợp trong công tác giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hình sự, như: Phối hợp trong cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ, xem xét thẩm định, định giá tài sản; phối hợp trong việc tống đạt văn bản, thực hiện thủ tục niêm yết; phối hợp trong việc cung cấp, thi hành các Bản án, Quyết định đã có hiệu lực của Toà án nhân dân; phối hợp trong xử lý các tình huống có sự chồng chéo của các quy định pháp luật.

 

Quy chế cũng nêu rõ, Chủ tịch UBND tỉnh và Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh có trách nhiệm quán triệt, triển khai nội dung Quy chế; Sở Tư pháp và Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh là cơ quan, bộ phận đầu mối giúp các bên triển khai thực hiện Quy chế. Tổ chức, cá nhân thuộc UBND tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nội dung nêu tại Quy chế này sẽ bị xem xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ khi xếp loại công chức, bình xét thi đua hàng năm theo quy định của mỗi cơ quan.../.

 

Thái Ninh