Thứ 7, Ngày 30/05/2020 -

Tăng cường phối hợp trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Ngày đăng: 15/09/2019  20:41
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 10/9/2019, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 2344/UBND-NCXDPL chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố triển khai Kết luận kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2019 của Bộ Tư pháp.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm túc công tác thông tin, báo cáo định kỳ theo Quy chế phối hợp.

 

Quan tâm bố trí đầy đủ biên chế, nhân lực, kinh phí và các điều kiện đảm bảo khác để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Chú trọng công tác theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

 

Đối với những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc áp dụng các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động, kịp thời gửi văn bản đến Sở Tư pháp để phối hợp xử lý; trong trường hợp cần thiết, có thể tổ chức họp liên ngành để trực tiếp trao đổi, thảo luận, bàn giải pháp tháo gỡ nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn phát sinh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các một số cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng và thực hiện các giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra sau đợt kiểm tra; tổ chức rút kinh nghiệm, kịp thời có các giải pháp bảo đảm việc xử lý, giải quyết triệt để, phù hợp thực tiễn và theo đúng quy định của pháp luật.../.

 

Thái Ninh