Thứ 4, Ngày 03/06/2020 -

Họp Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III năm 2019
Ngày đăng: 19/09/2019  16:24
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 18/9, đồng chí Trần Thị Nga, Phó Chủ tịch UBND đã chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Kon Tum lần thứ III năm 2019. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Tổ chức Đại hội, lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

 

Quang cảnh cuộc họp

 

Tại cuộc họp, đại diện Ban Dân tộc tỉnh báo cáo tình hình chuẩn bị các nội dung Đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh lần thứ III năm 2019; các thành viên Ban Tổ chức Đại hội báo cáo tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ được giao cho ngành mình phụ trách.

 

Theo đó, đến nay cơ bản các đơn vị đã hoàn thành các công tác khánh tiết, tuyên truyền, hậu cần…nhằm đảm bảo phục vụ tổ chức tốt Đại hội. Tại cuộc họp, các thành viên cũng đã góp ý về việc thực hiện công tác tuyên truyền, nhất là đối với phóng sự do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng phục vụ trình chiếu tại Đại hội; dự thảo báo cáo chính trị, kịch bản Đại hội.

 

Dự kiến Đại hội được tổ chức vào ngày 10-11/10/2019. Đại hội nhằm khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc trong suốt quá trình cách mạng. Tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các  DTTS vào sự phát triển chung của tỉnh.

 

Ngoài ra, thông qua Đại hội, nhằm đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014 – 2019; đồng thời, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào DTTS thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

 

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thành viên, tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện tài liệu, văn kiện và các điều kiện phục vụ Đại hội. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục phối hợp với Ban Dân tộc hoàn thiện phóng sự nhằm phản ảnh đầy đủ kết quả thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc đã đề ra tại Quyết tâm thư Đại hội lần 2 năm 2014.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Tổ chức bám sát các nội dung được phân công, tập trung hoàn thành nhiệm vụ được giao trước ngày 25/9, phối hợp chuẩn bị chu đáo các hoạt động nhằm đảm bảo Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp./.

 

Tin, ảnh: Mỹ Diễm