Thứ 5, Ngày 24/09/2020 -

6/8 điểm mỏ đá và cát đã lắp đặt camera giám sát
Ngày đăng: 01/10/2019  16:39
Mặc định Cỡ chữ
Trên địa bàn tỉnh hiện có 04 điểm mỏ đá có công suất khai thác từ 50.000m3/năm trở lên và 04 điểm mỏ cát có công suất khai thác từ 25.000m3/năm trở lên. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra các điểm mỏ vào cuối tháng 9 vừa qua. Kết quả, có 6/8 điểm mỏ đã thực hiện lắp đặt camera giám sát; còn về lắp đặt trạm cân tại các điểm mỏ, hầu hết mới trong giai đoạn chuẩn bị lắp đặt.

 

Khai thác cát trên sông Đăk Bla

 

Trong 06 điểm mỏ đã lắp đặt camera giám sát, có 3 điểm mỏ đá có công suất khai thác từ 50.000m3/năm trở lên: Mỏ đá làng Kép Ram thuộc  (thôn 5), xã Hòa Bình thành phố Kon Tum của Công ty CPXDCT Sông Hồng; Mỏ đá  tại  thôn Kon Chênh, xã Măng Cành, huyện Kon Plông của Công ty CPXDCT Sông Hồng; Mỏ đá thôn Nông Nhầy II, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi của Công ty TNHH Xây lắp và TM Hoàng Quân.

 

Và 03 điểm mỏ cát có công suất khai thác từ 25.000m3/năm trở lên: Mỏ cát tại thôn Kon Năng, xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum của Công ty TNHH Nguyên Hưng; Mỏ cát tại ranh giới hành chính xã Đăk Rơ Wa và xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum của Công ty TNHH VLX Bảo Sơn; Mỏ cát lòng sông Đăk Bla, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy và xã Ia Chim, thành phố Kon Tum của Công TNHH Tài nguyên và Môi trường Hoàng Long.

 

02 điểm mỏ chưa lắp đặt camera giám sát là mỏ đá thôn Kon Pring, xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô của Công ty CP XD&SXVLXD và mỏ cát tại ranh giới hành chính xã Đăk Rơ Wa và xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum của Công ty CPXDCT Sông Hồng.

 

Để tăng cường công tác quản lý giám sát sản lượng khai thác khoáng sản thực tế theo quy định (đối với các mỏ đá có công suất khai thác từ 50.000m3/năm trở lên và đối với các mỏ cát có công suất khai thác từ 25.000m3/ năm trở lên), Sở Tài nguyên và Môi trường có kế hoạch tiếp tục kiểm tra. Theo đó, đối với các trường hợp không hoàn thành việc lắp đặt trạm cân và camera giám sát thì xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 39 của Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản./.

 

Dương Nương