Thứ 5, Ngày 24/09/2020 -

Cử lãnh đạo đơn vị tham gia TXCT trước Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Khóa XI
Ngày đăng: 08/10/2019  15:10
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 07/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2588/UBND-NNTN triển khai thực hiện Kế hoạch số 11/KH-HĐND ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

UBND tỉnh giao các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã Hội, Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh theo dõi, cử lãnh đạo đơn vị tham gia tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trước Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo Kế hoạch 11/KH-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cử đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các phòng, ban liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tiếp xúc cử tri tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn theo Kế hoạch 11/KH-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh để trả lời, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của cấp huyện; thông tin kịp thời đến cử tri về thẩm quyền giải quyết của chính quyền từng cấp và các kiến nghị đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành giải quyết hoặc các bộ, ngành, Trung ương đã có quy định, hướng dẫn cụ thể để cử tri hiểu và nắm rõ, tránh kiến nghị vượt cấp, nhiều lần./.

 

                                                                                                              Văn Hạ