Thứ 4, Ngày 20/01/2021 -

Sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân
Ngày đăng: 09/10/2019  19:16
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 09/10, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

 

Dự Hội nghị, có các đồng chí: A Pớt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại tá Trương Quang Nhạn - Phó Tham mưu trưởng, Quân khu 5; Nguyễn Thế Hải - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

 

Trong giai đoạn 2009-2019, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân trong điều kiện mới; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Kinh tế - xã hội có bước phát triển khá, tạo tiềm lực về cơ sở vật chất cho quốc phòng - an ninh; hệ thống chính trị ngày càng được củng cố vững mạnh, sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Công tác đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh được quan tâm đầu tư phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Trong 10 năm, tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo hoàn thành tốt công tác diễn tập các cấp, ngành nâng cao khả năng, trình độ chỉ huy hiệp đồng của các lực lượng, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh; công tác tuyển quân hằng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu với chất lượng tốt; công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được thực hiện nền nếp, hiệu quả; công tác quy hoạch quốc phòng, quản lý Nhà nước về quốc phòng được chú trọng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững...

 

Đồng chí A Pớt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, như: Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về các quan điểm, mục tiêu, phương châm, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân; kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, gắn phát triển kinh tế - xã hội với nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, từng bước củng cố vững chắc các tiềm lực trong khu vực phòng thủ. Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo hướng vững mạnh, rộng khắp, có số lượng hợp lý, chú trọng nâng cao chất lượng chính trị, bảo đảm thực sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tác chiến...

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, dự báo những tình hình tác động đến xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tạo bước chuyển cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh.

 

Các đại biểu cũng đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp giữa các cơ quan tổ chức, đoàn thể, địa phương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; tăng cường giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; kiến nghị quan tâm đầu tư ngân sách cho nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân; kết hợp phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, khoa học - công nghệ với tăng cường tiềm lực, thế trận quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận Hội nghị

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện tốt các quan điểm, đường lối của Đảng về nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tập trung tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc. Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển văn hóa, xã hội và tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh; phối hợp thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

 

Đồng chí yêu cầu các lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại với các tỉnh của nước bạn, tăng cường công tác trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh trên tuyến biên giới, giữ vững ổn định an ninh chính trị trên tuyến biên giới. Tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; phối hợp nhịp nhàng trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh rộng khắp, tin cậy về chính trị...

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân

 

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 13 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019 trên địa bàn tỉnh./.

 

Tin, ảnh: Thái Ninh