Thứ 4, Ngày 20/01/2021 -

Giao ban khối Đảng và giao ban với các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy quý III-2019
Ngày đăng: 09/10/2019  19:20
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 09/10, Thường trực Tỉnh ủy đã giao ban trực tuyến với Thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và giao ban khối Đảng Quý III năm 2019. Đồng chí A Pớt – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.

 

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh

 

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Hòa – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; đại diện Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Thường trực Đảng ủy Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Khối Các cơ quan tỉnh, Khối Doanh nghiệp tỉnh; Báo Kon Tum và Trường Chính trị tỉnh.

 

Trong quý III năm 2019, các địa phương, đơn vị đã bám sát chương trình công tác đã đề ra và thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 

Trong đó, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Kết luận số 948-KL/TU, ngày 02-11-2018 của Tỉnh ủy "về tình hình kinh tế-xã hội năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2019" và Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 09-01-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá trong năm 2019"; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh lần thứ III-2019; chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để tổ chức khai giảng năm học mới 2019-2020; thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025...

 

Tuy nhiên, trong quý việc tham mưu chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy có nội dung còn chậm; công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi chưa hiệu quả; tình trạng khai thác, cất giấu, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên địa bàn vẫn tiếp tục xảy ra...

 

Thảo luận tại Hội nghị, đại diện Thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy báo cáo một số vấn đề nổi bật của địa phương, đơn vị và kiến nghị, đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy; Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Báo Kon Tum, Trường Chính trị tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND có nhiều ý kiến khắc phục một số tồn tại, khó khăn và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trong quý IV.

 

Trong quý IV, các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Kết luận số 1174-KL/TU, ngày 17-6-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019” và Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 09-01-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá trong năm 2019”.

 

Đồng thời rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện các chỉ đạo, kết luận của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và Chương trình công tác của cơ quan, đơn vị năm 2019; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của ngành, địa phương mình trong năm 2019, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy để chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

 

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí A Pớt yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát quy chế, quy trình, chương trình công tác của Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy; các nội dung, công việc trọng tâm của cơ quan, đơn vị trong qúy IV-2019 được xác định tại Chương trình công tác năm của từng cơ quan, đơn vị để tăng cường phối hợp, chủ động, tích cực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu đề ra.

 

“Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Kết luận số 1174-KL/TU, ngày 17-6-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019”, Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 09-01-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá trong năm 2019”; tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025” – Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

 

Tin, ảnh: Dương Nương