Chủ nhật, Ngày 19/01/2020 -

Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh họp phiên thường kỳ quý IV năm 2019
Ngày đăng: 10/10/2019  09:47
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 09/10, Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (HĐQT NHCSXH) đã tổ chức Phiên họp thường kỳ quý IV năm 2019. Đồng chí Lê Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh chủ trì Phiên họp.

 

 

Theo báo cáo do đồng chí Lê Danh Thứ - Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh trình bày, trong quý III năm 2019, Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp đã chủ động tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; chủ động tham mưu chính quyền địa phương các cấp kịp thời chuyển nguồn vốn ủy thác sang cho NHCSXH tỉnh để cho người nghèo và đối tượng chính sách khác vay vốn.

 

Trong 9 tháng đầu năm 2019, ngân sách địa phương đã chuyển 40,241 tỷ đồng để ủy thác sang NHCSXH tỉnh (trong đó, ngân sách cấp tỉnh 33,341 tỷ đồng và ngân sách cấp huyện 6,9 tỷ đồng), nâng tổng nguồn vốn ủy thác sang NHCSXH tỉnh 26,967,148 tỷ đồng, chiếm 2,4% tổng nguồn vốn.

 

Đối với hoạt động của Chi nhánh NHCSXH tỉnh: Tính đến ngày 30/9/2019, tổng nguồn vốn đạt 2.790 tỷ đồng, tăng 22,26% so với cùng kỳ năm trước. Doanh số cho vay 622 tỷ đồng, tăng 39 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước với 11.642 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; doanh số thu nợ 403 tỷ đồng, bằng 64,7% doanh số cho vay. Tổng dư nợ đến nay đạt 2.584 tỷ đồng, tăng 218 tỷ đồng so với đầu năm, tăng trưởng tín dụng đạt 9,3% và đạt 75% kế hoạch với 90.523 hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ. Nợ quá hạn và nợ khoanh đạt 8.738 triệu đồng, chiếm 0,33% tổng dư nợ, tăng 809 triệu đồng so với đầu năm.

 

Tại Phiên họp, Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đã xem xét, cho ý kiến đối với dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019; giải quyết một số khăn, vướng mắc liên quan đến Đề án cho vay tiêu dùng và mở rộng đối tượng cho vay sản xuất, kinh doanh từ nguồn vốn ủy thác ngân sách địa phương, việc thu hồi nợ vay làm nhà ở theo Quyết định số 154/QĐ-TTg và việc xử lý nợ của các hộ vay bỏ đi khỏi nơi cư trú.

 

Phát biểu kết luận tại Phiên họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các thành viên Ban Đại diện HĐQT các cấp tiếp tục tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp ưu tiên dành nguồn ngân sách địa phương để ủy thác sang NHCSXH tỉnh; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã được phê duyệt.

 

Đồng chí đề nghị Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Chi nhánh NHCSXH tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh hồ sơ xây dựng nghị quyết đối với Đề án cho vay tiêu dùng để kip thời trình HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 9 xem xét, thông qua. Đồng thời, giao Chi nhánh NHCSXH tỉnh tiếp thu ý kiến các thành viên tại Phiên họp để hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo; phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền xem xét, xóa nợ đối với các hộ vay làm nhà ở theo Quyết định số 154/QĐ-TTg theo quy định.

 

 

Cũng tại Phiên họp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch HĐQT NHCSXHVN cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc, đóng góp vào hoạt động của NHCSXH năm 2018.

 

Tin, ảnh: Đậu Tuấn