Thứ 5, Ngày 24/09/2020 -

UBND tỉnh chỉ đạo phối hợp thanh tra diện rộng về quản lý thông tin thuê bao di động
Ngày đăng: 10/10/2019  10:44
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 09/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 2614/UBND-KGVX chỉ đạo việc phối hợp thực hiện thanh tra diện rộng về quản lý thông tin thuê bao di động trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, thực hiện Công văn số 3164/BTTTT-TTra ngày 18 tháng 9 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp chỉ đạo thanh tra quản lý thông tin thuê bao di động, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp thực hiện thanh tra diện rộng về quản lý thông tin thuê bao di động trên địa bàn tỉnh.

 

Cụ thể, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thông tin thuê bao di động trả trước theo quy định. Phổ biến và yêu cầu các đại lý mua, bán sim, thẻ, các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông do doanh nghiệp viễn thông ủy quyền thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đăng ký thông tin thuê bao. Thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo qui định của pháp luật.

 

Công an tỉnh, Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện công tác thanh tra đối với các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, các điểm bán SIM điện thoại đóng trên địa bàn để xử lý vi phạm trong việc đăng ký thông tin thuê bao di động; mua bán, lưu thông SIM đã được kích hoạt đăng ký thông tin thuê bao.

 

Các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường thời lượng phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký, sử dụng thông tin thuê bao nhằm tạo bước chuyển biến nhận thức một cách mạnh mẽ cho doanh nghiệp, người dân tuân thủ đúng pháp luật. Thông báo rộng rãi các đợt thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật./.

 

Ngọc Kiên