Thứ 7, Ngày 29/02/2020 -

Kết quả tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Ngày đăng: 10/10/2019  10:51
Mặc định Cỡ chữ
Từ ngày 01 - 04/10/2019, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh tổ chức cho đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trên địa bàn tỉnh trước Kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khoá XIV tại 11 điểm với trên 900 cử tri tham gia.

 

Đoàn ĐBQH tỉnh TXCT xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông

 

Cụ thể, các đại biểu đã tiếp xúc cử tri xã Đăk Man, huyện Đăk Glei; xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi; xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông; xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô; xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà; phường Lê Lợi và xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum; xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy; xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông; xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy và xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai.

 

Tại các buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo về Chương trình và nội dung Kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV; Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tỉnh của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đến nay.

 

 Cử tri đã có 73 lượt phát biểu với 155 ý kiến, kiến nghị với các Bộ  ngành Trung ương và với tỉnh (24 ý kiến thuộc thẩm quyền các cơ quan nhà nước ở Trung ương; 131 ý kiến thuộc thẩm quyền trả lời của các cơ quan nhà nước ở địa phương) tập trung vào một số nội dung: Khắc phục các điểm đen giao thông khu vực đèo Lò Xo; Triển khai đề án trồng cây dược liệu nói chung và trồng cây sâm Ngọc Linh dưới tán rừng trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh; Công tác thu, nộp tiền điện sinh hoạt đối với các hộ gia đình; Hỗ trợ kinh phí hoạt động của Hội Thanh niên xã; Tăng thời gian khám bệnh của Thẻ BHYT từ 01 năm lên 02 năm đối với các đối tượng mua BHYT tự nguyện; Xây dựng đường giao thông, cầu treo kết nối các làng đồng bào DTTS đi các khu sản xuất, đến trung tâm xã, đến Tỉnh lộ...

 

Các cấp, ngành trong tỉnh và lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp thu, giải trình, giải thích và trả lời cho cử tri 153/155 ý kiến ngay tại hội nghị.

 

Chiều 07/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức họp rút kinh nghiệm; thống nhất tập hợp báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét 02 ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương và đề nghị UBND tỉnh xem xét, trả lời 6 ý kiến./.

 

Hồ Nam

Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum