Thứ 7, Ngày 22/02/2020 -

Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 10/10/2019  14:54
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 10 tháng 10 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 752/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó, đã công bố 110 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum. Trong đó: có 75 thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực đăng ký kinh doanh; 32 thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực đăng ký đầu tư và 03 thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực đấu thầu, thẩm định.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố các thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum.

 

Minh Chấn