Thứ 3, Ngày 07/07/2020 -

Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Công điện số 1512/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ứng phó khẩn cấp cơn bão số 6
Ngày đăng: 09/11/2019  19:20
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 09/11, triển khai Công điện số 1512/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ứng phó khẩn cấp cơn bão số 6, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2969/UBND-NNTN yêu cầu:

 

Các sở, ban ngành, các đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp ứng phó khẩn cấp cơn bão số 6 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện nêu trên và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công điện số 05/CĐ-CT ngày 08 tháng 11 năm 2019 về phòng, chống cơn bão số 6; theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão số 6, tình hình thời tiết, thủy văn, mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất... để thông tin đến các tổ chức, cá nhân và người dân trên địa bàn chủ động ứng phó thiên tai; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện, vật tư và tổ chức ứng trực để kịp thời ứng phó, nhanh chóng khắc phục hậu quả, giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của bão, mưa lũ gây ra trên địa bàn.

 

Đài Khí tượng thủy văn Kon Tum theo dõi, thông tin dự báo, cảnh báo kịp thời diễn biến khí tượng thủy văn, diễn biến của bão số 6 để phục vụ công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai và thông tin cho các tổ chức, Nhân dân biết, chủ động phòng tránh, ứng phó.

 

Giao Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức trực ban, theo dõi diễn biến thời tiết, thủy văn trên địa bàn tỉnh; kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; đôn đốc, kiểm tra Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố tổ chức thực hiện, bảo đảm thông tin đến được người dân nhanh chóng, đầy đủ và có biện pháp ứng phó kịp thời cơn bão số 6, mưa lũ, lũ ống lũ quét khi xảy ra; theo dõi, tổng hợp tình hình ở các địa phương, định kỳ vào lúc 16h00 hàng ngày tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

 

Văn Hạ