Thứ 3, Ngày 07/07/2020 -

Nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ
Ngày đăng: 22/11/2019  15:54
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 21/11/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 3109/UBND-NC chỉ đạo các cơ quan liên quan và các địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị số 98/CT-BQP ngày 26/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong tình hình mới.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và hướng dẫn công tác tuyển quân; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về nghĩa vụ quân sự.

 

Triển khai đồng bộ các biện pháp trong thực hiện quy trình tuyển quân; đề cao dân chủ, vai trò giám sát và sự đồng thuận của Nhân dân, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, công khai, công bằng xã hội để góp phần không ngừng nâng cao chất lượng tuyển quân hằng năm.

 

Rà soát, kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự và Hội đồng khám sức khỏe đủ thành phần; phát huy vai trò nòng cốt của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp triển khai thực hiện đúng quy trình, đầy đủ thủ tục từ khâu xét duyệt thực lực, tổ chức khám tuyển, bàn giao quân cho các đơn vị đủ số lượng, bảo đảm chất lượng.

 

Quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ; chú trọng tuyển chọn những công dân đã tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học và con em đồng bào dân tộc thiểu số để tạo nguồn cán bộ cơ sở cho địa phương, không để “xã trắng” trong tuyển quân. Tuyệt đối không để thanh niên không đủ tiêu chuẩn theo quy định nhập ngũ vào Quân đội và Công an.

 

Huy động đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ cho công tác khám tuyển; thực hiện tốt việc sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt và phát lệnh gọi nhập ngũ, bảo đảm đúng quy trình, thời gian và chất lượng tuyển quân.

 

Đẩy mạnh cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện quy trình các bước tuyển quân nhanh gọn, khoa học, giảm phiền hà đối với công dân. Kiên quyết xử lý những tổ chức, cá nhân lợi dụng chức trách, quyền hạn được giao gây nhũng nhiễu, tiêu cực trong tuyển quân và những công dân vi phạm pháp luật về nghĩa vụ quân sự. Giải quyết kịp thời những kiến nghị, phản ánh, khiếu nại ngay tại cơ sở, không để tình trạng đơn thư vượt cấp.

 

Thực hiện tốt chủ trương tuyển quân “tròn khâu” tại địa phương với phương châm “tuyển đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, tuyển người nào chắc người đó”; hạn chế thấp nhất loại trả, bù đổi. Sau khi giao quân, các cấp tiến hành sơ, tổng kết rút kinh nghiệm công tác tuyển quân theo quy định. Đồng thời, làm tốt công tác thi đua khen thưởng; gắn chất lượng công tác tuyển quân với kết quả hoàn thành nhiệm vụ đối với tập thể, cá nhân liên quan. Tiếp tục quan tâm, chăm lo, làm tốt công tác hậu phương Quân đội và chế độ chính sách trong hướng nghiệp, dạy nghề tạo việc làm cho Bộ đội và Công an xuất ngũ trên địa bàn tỉnh./.

 

Thái Ninh