Thứ 3, Ngày 02/06/2020 -

Tổng kết công tác quản lí bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2019
Ngày đăng: 28/11/2019  15:12
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 28/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Hòa đã dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác quản lí bảo vệ rừng (QLBVR), phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) và chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 do Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tỉnh tổ chức.

 

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, trong năm 2019 công tác QLBVR và PCCCR tiếp tục được được duy trì thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, không có vụ cháy rừng nào xảy ra; hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp QLBVR. Tuy nhiên, tình hình vi phạm trong lĩnh vực QLBVR vẫn đang diễn biến phức tạp...

 

Theo báo cáo của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, đơn vị đã ký hợp đồng ủy thác chi trả tiền DVMTR với 51/52 đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 24/11/2019, đã thu được trên 186 tỷ đồng (đạt 73,78% so với kế hoạch) và ước thực hiện đến hết năm 2019 là gần 253 tỷ đồng (đạt 100% so với kế hoạch). Tổng số tiền DVMTR đã giải ngân đến ngày 24/11/2019 là gần 233 tỷ đồng, ước thực hiện đến ngày 31/12/2019 là trên 304 tỷ đồng.

 

Việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR không những từng bước cải thiện đời sống của người dân, nâng cao ý thức trách nhiệm của chủ rừng, nâng số hộ gia đình, cá nhân, nhóm hộ, cộng đồng dân cư thôn được nhận khoán bảo vệ rừng, mà còn huy động được một nguồn lực lớn cho công tác tuần tra, bảo vệ rừng một cách thường xuyên; từ đó, đẩy mạnh công tác xã hội hóa nghề rừng, góp phần tích cực giảm tỷ lệ hộ nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị và trật tự xã hội được ổn định ở các địa bàn dân cư, nhất là ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

 

Ban Chỉ đạo các cấp đã nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm, từ đó làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm tại từng địa bàn đối với từng đơn vị, nhằm đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác QLBVR và PCCCR đảm bảo hiệu quả thiết thực trong năm 2020. Trong mùa khô tới, Ban Chỉ đạo các cấp tiếp tục triển khai tích cực công tác đấu tranh, ngăn chặn hoạt động khai thác, vận chuyển, cất giữ, mua bán lâm sản trái pháp luật; thực hiện các giải pháp khôi phục rừng bền vững nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

 

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao những có gắng nỗ lực của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng.

 

Đồng chí đề nghị Ban chỉ đạo cần giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc; xác định rõ và tổ chức thực hiện tốt công tác phối hợp giữa chủ rừng với chính quyền địa phương; kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng chức năng: công an, biên phòng, kiểm lâm, viện kiểm sát… thực hiện thường xuyên việc luân chuyển cán bộ, xử lý nghiêm các trường hợp lơ là, tiêu cực, thiếu trách nhiệm; tăng cường công tác tuyên truyền, công khai các diện tích rừng cần bảo vệ nghiêm ngặt để người dân biết, cùng tham gia QLBVR.

 

Ngoài ra, đẩy mạnh thực hiện các phương án giao đất, giao rừng để phát triển và phục hồi rừng gắn với hỗ trợ sinh kế cho người dân; phải phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể cho từng cán bộ, đơn vị và chủ rừng để gắn trách nhiệm và nâng cao ý thức khi làm việc, cần đề cao vai trò của người đứng đầu trong công tác QLBVR; cần có giải pháp sử dụng có hiệu quả nguồn tiền DVMTR phục vụ cho công tác QLBVR và PCCCR….

 

Đồng thời yêu cầu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn nghiên cứu, báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phương án quản lý hiệu quả 03 nội dung, gồm: quản lý các cơ sở chế biến lâm sản và mộc dân dụng, công tác xử lý các hóa đơn, hồ sơ mua bán gỗ và công tác xử lý gỗ là tang vật vi phạm sau khi xử lý./.    

 

Nguyễn Trần Tiến