Thứ 3, Ngày 07/07/2020 -

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Xưởng chế biến chanh dây Kon Tum
Ngày đăng: 29/11/2019  07:13
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 26/11, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1339/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Xưởng chế biến chanh dây Kon Tum của Công ty TNHH MTV Á Châu Tây Nguyên.

 

Dự án sản xuất và chế biến chanh dây có công suất 2.000 tấn/năm, được xây dựng tại lô C4-2, Cụm công nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà trên diện tích 8.540 m2 và tổng vốn đầu tư 13 tỷ đồng.

 

Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, các quy định của pháp luật có liên quan và làm thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đồng thời thực hiện các điều kiện đối với nhà đầu tư khi thực hiện dự án.

 

                                                                                Phan Phượng