Thứ 3, Ngày 07/07/2020 -

Triển khai gửi - nhận văn bản điện tử bước đầu đạt được những kết quả
Ngày đăng: 30/11/2019  21:57
Mặc định Cỡ chữ
Đến nay, Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành VNPT Ioffice (Hệ thống Ioffice) đã được triển khai sử dụng hoàn toàn trong công tác quản lý văn bản, xử lý hồ sơ, điều hành công việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh và đã được triển khai gửi - nhận văn bản liên thông với Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương trên Trục liên thông văn bản quốc gia đảm bảo đầy đủ 6 trạng thái theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

Giao diện Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành VNPT Ioffice

 

Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; Từ tháng 9 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành VNPT Ioffice và thực hiện việc liên thông văn bản trên Trục liên thông văn bản quốc gia đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn.

 

Đến nay, 31/31 đơn vị sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử và đã triển khai thực hiện phát hành văn bản điện tử có ký số không kèm bản giấy trên Hệ thống iOfice.

 

Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã triển khai sử dụng Hệ thống iOffice trong công tác quản lý văn bản và xử lý, điều hành công việc tại đơn vị và triển khai gửi, nhận văn bản điện tử 03 cấp chính quyền (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã) trên trục Liên thông văn bản quốc gia.

 

Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã ban hành 72.046 văn bản điện tử trên tổng số 73.407 văn bản phát hành đạt (98,15%) và 64.890 văn bản điện tử có ký số (đạt 88,4%); trong đó có nhiều đơn vị phát hành 100% văn bản điện tử có ký số như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.

 

Đối với các xã, phường, thị trấn đến nay có 102/102 đơn vị cấp xã, phường, thị trấn đã triển khai gửi, nhận văn bản điện tử trên trục Liên thông văn bản Hệ thống Iofice.

 

Đến nay, các xã, phường, thị trấn đã ban hành 9.642 văn bản điện tử trên tổng số 10.330 văn bản (đạt 99,6%) và 4.145 văn bản điện tử có ký số (đạt 40,12%); trong đó có nhiều đơn vị có tỷ lệ phát hành văn bản điện tử đạt 100% như Ủy ban nhân dân các xã: Đăk Man, Măng Bút, Măng Cành, xã Hiếu, Đăk Ruồng...

 

Tính đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh Ban Cơ yếu Chính phủ đã cung cấp 983 chữ ký số cho các đơn vị, địa phương; trong đó có 695 chữ ký số cá nhân, 288 chữ ký số tổ chức. Các đơn vị, địa phương đều đã tích hợp chữ ký số chuyên dùng vào Hệ thống quản lý văn bản và điều hành iOfice và tuân thủ ký số đúng quy định.

 

Văn phòng Ủy ban nhân dân phối hợp với Viễn thông Kon Tum thường xuyên nâng cấp, cập nhật các tính năng của phần mềm Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành iOfice đảm bảo kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử ở các cấp chính quyền với Trục liên thông văn bản quốc gia và đáp ứng phản hồi trạng thái xử lý văn bản theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg.

 

Để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã phối hợp với Viễn thông Kon Tum (là đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh giao triển khai Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn tỉnh) triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến an toàn, an ninh thông tin trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành và các văn bản liên thông trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

 

Nhìn chung, thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị sở, ngành và các Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện gửi nhận văn bản điện tử theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg và bước đầu đạt được những kết quả nhất định.

 

Qua đó đã góp phần giảm đáng kể chi phí gửi, nhận văn bản giấy và thời gian gửi, nhận văn bản giữa các cơ quan nhà nước, thay đổi tác phong, lề lối làm việc từ giải quyết công việc dựa trên giấy tờ sang giải quyết công việc trên môi trường điện tử, giúp nâng cao năng suất lao động, giảm thời gian xử lý công việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

 

Đặc biệt, còn giúp lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố nắm được tình trạng xử lý văn bản, hồ sơ, công việc để có chỉ đạo kịp thời.

 

Bài, ảnh: Dương Nương