Thứ 3, Ngày 07/07/2020 -

Thí điểm Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” tại phường Thắng Lợi và xã Hòa Bình (TP. Kon Tum)
Ngày đăng: 30/11/2019  08:43
Mặc định Cỡ chữ
Triển khai Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”, tỉnh Kon Tum đã lựa chọn phường Thắng Lợi và xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum để tổ chức các hoạt động chỉ đạo điểm Đề án trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, từ tháng 12 năm 2019 và trong năm 2020, UBND thành phố Kon Tum chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng mô hình điểm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) tại UBND phường Thắng Lợi và xã Hòa Bình, cụ thể:

 

Tập trung tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng (PCTN) cho “Nhóm nòng cốt” tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại mô hình điểm.

 

Tổ chức một số hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại mô hình điểm (như: Các buổi tuyên truyền, phổ biến, nói chuyện chuyên đề, đối thoại về công tác PCTN tại địa bàn dân cư; treo khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền nhân dịp ngày Quốc tế PCTN; lồng ghép trong sinh hoạt ở các câu lạc bộ tại địa bàn; tổ chức các buổi thông tin lưu động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ có nội dung tuyên truyền pháp luật về PCTN; thông qua hình thức cổ động trực quan, tổ chức diễu hành...). Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục; tin bài, ảnh cổ động, khẩu hiệu có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính trên các kênh truyền thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử của UBND thành phố.

 

Chỉ đạo các cơ quan liên quan và 02 đơn vị cơ sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về PCTN thông qua các buổi sinh hoạt cơ quan, đơn vị, cụm dân cư; kiện toàn và phát huy hiệu quả của Tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị; tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố.

 

Bên cạnh đó, địa phương tiếp tục tăng cường trách nhiệm trong công tác cải cách thủ tục hành chính và chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là hoạt động công khai minh bạch trong các lĩnh vực; niêm yết mức thu phí, lệ phí tại trụ sở làm việc; tổ chức đường dây nóng, bố trí cán bộ thường trực để tiếp nhận và giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của người dân.../.

 

Thái Ninh