Thứ 4, Ngày 05/08/2020 -

Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh sau phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 9, HĐND khóa XI
Ngày đăng: 06/12/2019  16:39
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 06/12, đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có bài phát biểu làm rõ một số nội dung chất vấn của đại biểu trong phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XI. Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

 

 
 

Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

 

Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp.

 

Thưa các vị đại biểu và toàn thể cử tri trong tỉnh!

 

Mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh là dịp để chúng ta đánh giá lại kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng như hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó nhận diện rõ các khó khăn, thách thức cần tập trung giải quyết để tiếp tục đạt được những kết quả cao hơn; đồng thời rút ra các bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh hơn.

 

Thưa các vị đại biểu và toàn thể cử tri trong tỉnh!

 

Bên cạnh những kết quả đạt được đề cập tại các báo cáo trình tại kỳ họp lần này, các ý kiến thảo luận, chất vấn của đại biểu đã chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế trong quá trình chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành, địa phương trên một số lĩnh vực như: Quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, xây dựng; tài nguyên môi trường; các nội dung liên quan đến nông nghiệp nông thôn; công tác tuyển dụng giáo viên; công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em; phòng chống tội phạm; công tác chuẩn bị và gửi tài liệu trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh... Nhiều Nghị quyết đã được đại biểu thảo luận kỹ và Hội đồng tán thành thông qua, song cũng còn một số nội dung chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng như: Tờ trình dự thảo nghị quyết thông qua bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 -2025) trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án cho vay tiêu dùng và mở rộng đối tượng cho vay sản xuất, kinh doanh từ nguồn vốn ủy thác ngân sách địa phương, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Kon Tum... cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong kỳ họp tới.

 

Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, Tôi xin trân trọng cảm ơn các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã có nhiều ý kiến thẩm tra, thảo luận, chất vấn sâu sắc trên tinh thần xây dựng, cởi mở và thẳng thắn đối với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các Thành viên viên Ủy ban nhân dân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh xin tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng của các đại biểu và sẽ chỉ đạo cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị ngay sau khi kết thúc kỳ họp. Đề nghị các Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng, người đứng đầu các đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng và ban hành chương trình hành động, kế hoạch của đơn vị, địa phương mình khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tiếp thu tại kỳ họp; đồng thời triển khai thực hiện ngay đối với các nội dung chất vấn mà cá nhân là người đứng đầu đã tiếp thu và hứa trước Hội đồng nhân dân tỉnh để giải quyết kịp thời các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của đại biểu, cử tri và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đối với các đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh giao chủ trì tham mưu xây dựng các nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, không để tái diễn tình trạng gửi tài liệu chậm trễ, không đảm bảo chất lượng như tại kỳ họp lần này.

 

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnhtoàn thể cử tri trong tỉnh

 

Ngay từ những ngày đầu của năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các chương trình hành động thực hiện các kết luận của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Đồng thời, ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 09-01-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện 03 lĩnh vực đột phá của tỉnh năm 2019.

 

Dưới sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, giám sát chặt chẽ của Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng với sự vào cuộc với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh nhà đã đạt những thành tựu quan trọng, nổi bật như: 12/13 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội - môi trường ước thực hiện đến cuối năm đạt và vượt; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 9,96%; thu nhập bình quân đầu người ước thực hiện đạt 41,28 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước đạt 126,63% dự toán; xuất khẩu đạt 210 triệu đô la; các sản phẩm chủ lực, cây dược liệu, nông nghiệp công nghệ cao tiếp tục có bước phát triển; môi trường đầu tư được cải thiện, đã có một số nhà đầu tư, tập đoàn kinh tế lớn đến đầu tư tại tỉnh; chính sách xã hội được triển khai rộng khắp, kịp thời; công tác sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện quyết liệt và đạt nhiều kết quả; cải cách thủ tục hành chính được thực hiện mạnh mẽ, kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đối ngoại địa phương ngày càng được mở rộng.

 

Thưa các vị đại biểu HĐNDtoàn thể cử tri trong tỉnh!

 

Chính sách, nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh thực thi có hiệu quả hay không thì cần có sự chung tay vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò chủ động, tích cực của các đơn vị, địa phương và người đứng đầu ngành, địa phương.

 

Nhiệm vụ đặt ra trong năm 2020 là hết sức nặng nề với việc thực hiện đồng thời 02 trọng trách đó là: hoàn thành thắng lợi năm cuối cùng của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; do đó, đòi hỏi tất cả chúng ta phải cùng quyết chí, đồng tâm hiệp lực với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm ra sức phấn đấu để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

 

Thưa các vị đại biểu và toàn thể cử tri trong tỉnh!

 

Nhân dịp này, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự theo dõi, giám sát thường xuyên của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội cùng toàn thể Nhân dân trong tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời, Chúng tôi cũng ý thức được rằng trong quá trình chỉ đạo, điều hành cũng còn nhiều bất cập, khuyết điểm mà qua Kỳ họp này các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của cử tri đã bổ sung làm rõ hơn. Một lần nữa, Chúng tôi trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp đó và xin hứa sẽ tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt hơn nữa các giải pháp đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra, đáp ứng sự kỳ vọng của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

 

Cuối cùng, xin cảm ơn các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh đã phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị tốt nội dung cho kỳ họp. Chúc các vị đại biểu cùng toàn thể cử tri mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.

 

Xin trân trọng cảm ơn!