Thứ 4, Ngày 05/08/2020 -

Bế mạc Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Ngày đăng: 07/12/2019  11:39
Mặc định Cỡ chữ
Qua 03 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành chương trình làm việc đề ra.

 

Quang cảnh Kỳ họp

 

Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, báo cáo của các cơ quan liên quan.

 

Các vị đại biểu đã tập trung thảo luận và có nhiều ý kiến tham gia, góp ý sâu sắc, xác đáng vào các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, nhất là báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

 

Kỳ họp đã tiến hành giám sát việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8; xem xét Báo cáo tổng hợp một số vấn đề nổi lên qua giám sát chuyên đề Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2019. Đối với những kiến nghị chưa được giải quyết, Hội đồng nhân dân đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng tiếp tục chỉ đạo thực hiện, sớm báo cáo kết quả giải quyết, trả lời về Thường trực HĐND để thông tin đến cử tri và đại biểu HĐND tỉnh biết, theo dõi, giám sát theo quy định.

 

Về hoạt động chất vấn, Kỳ họp đã lựa chọn và tiến hành chất vấn một số vấn đề nổi lên, được cử tri và nhân dân quan tâm như: Công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng; việc giải quyết đất ở, đất sản xuất cho người dân trên địa bàn thành phố Kon Tum có đất bị thu hồi để thực hiện các công trình, dự án; việc thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; việc thực hiện chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; tình hình tuyển dụng biên chế giáo viên mầm non; tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi; việc chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ và người bị xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo; thực hiện công khai kết luận thanh tra; tình trạng gửi tài liệu kỳ họp HĐND tỉnh chậm. Các thành viên UBND tỉnh đã nắm chắc nội dung quản lý nhà nước và chức trách nhiệm vụ của mình, trả lời thẳng thắn, xác định rõ trách nhiệm, biện pháp khắc phục các hạn chế, yếu kém và lộ trình xử lý, giải quyết trong thời gian tới.

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp

 

Trên cơ sở thảo luận dân chủ và xem xét toàn diện, kỹ lưỡng, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất thông qua 24 Nghị quyết nhằm kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa các quy định của pháp luật và chủ trương, chính sách của Trung ương vào điều kiện cụ thể của tỉnh.

 

 

Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020; chuẩn bị các điều kiện để tiến tới Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng; thay mặt HĐND tỉnh, đồng chí Kring Ba - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, thủ trưởng, người đứng đầu các cấp, các ngành và các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, nắm chắc tình hình, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 mà HĐND tỉnh vừa thông qua.

 

Đồng chí lưu ý quan tâm triển khai tốt một số nội dung trọng tâm:

 

Một là, tiếp tục phát triển toàn diện nông nghiệp đi vào chiều sâu, theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, ứng dụng công nghệ cao; đẩy nhanh việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất; tăng mạnh sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nâng cao chất lượng, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm. Đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh. Chú trọng phát triển các loại hình doanh nghiệp nông thôn, nhất là phát huy vai trò các doanh nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, sử dụng nguyên liệu và lao động tại chỗ. Tập trung nguồn lực thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới.

 

Hai là, tập trung triển khai đồng bộ và mạnh mẽ hơn nữa 03 nhiệm vụ trọng tâm đột phá theo Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bảo đảm tạo ra sự chuyển biến rõ nét, bằng các kết quả cụ thể, thuyết phục trong phát triển nông nghiệp, chỉnh trang đô thị và cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời, tập trung thực hiện thêm 01 lĩnh vực đột phá về phát triển du lịch theo hướng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng với bản sắc riêng để dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

 

Ba là, tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn, thực hiện việc sắp xếp các tổ chức hành chính sau khi có hướng dẫn của Trung ương đảm bảo tinh gọn, hợp lý và vận hành hiệu quả.

 

Bốn là, chủ động có các phương án, biện pháp cụ thể, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống và ngay từ cơ sở. Kiên quyết triệt phá các băng, nhóm tội phạm có tổ chức và các hoạt động bảo kê, siết nợ, đòi nợ thuê, tín dụng đen. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với triển khai đồng bộ, rộng khắp các hoạt động tín dụng đến tận thôn, làng, tổ dân phố, bảo đảm cho Nhân dân tiếp cận được với nguồn vốn tín dụng chính thức để phát triển kinh tế và phục vụ đời sống, từng bước đẩy lùi, tiến tới xóa bỏ hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh.

 

Năm là, đề nghị Thường trực, các Ban và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, chủ đồng và tăng cường hơn nữa công tác giám sát, khảo sát để nắm bắt tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, trước hết là những quyết định, chủ trương mới của Trung ương, của tỉnh; những vấn đề phát sinh nổi lên, đang được dư luận và cử tri quan tâm, có khả năng ảnh hưởng không tốt đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương…để kiến nghị với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời có chỉ đạo, xử lý, tháo gỡ, bảo đảm cho kinh tế, xã hội của tỉnh phát triển ổn định và bền vững hơn. 

 

Đồng chí đề nghị, sau kỳ họp, UBND tỉnh và các cấp các ngành bắt tay ngay vào việc triển khai chuẩn bị tốt các nội dung trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 10 bảo đảm có chất lượng và tiến độ, hạn chế và đi đến chấm dứt trình trạng gửi tài liệu chậm làm ảnh hưởng đến việc tiếp xúc cử tri, thảo luận của đại biểu và thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND có tính cấp bách, cần quyết định ngay, phát sinh trong thời gian giữa 02 kỳ họp thường lệ của HĐND, đề nghị Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND và đại biểu HĐND nghiên cứu kỹ lưỡng, kịp thời đề nghị Thường trực HĐND tỉnh triệu tập kỳ họp bất thường để xem xét, quyết định theo đúng Nghị quyết 629/NQ-UBTVQH14 ngày 30/01/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội./.

 

Tin, ảnh: Dương Nương