Thứ 5, Ngày 24/09/2020 -

Hội nghị lần thứ 18 BCH Đảng bộ tỉnh khoá XV
Ngày đăng: 27/12/2019  16:19
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 27/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV tổ chức Hội nghị lần thứ 18 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

 

Dự Hội nghị có các đồng chí: Y Mửi – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; A Pớt– Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và đại diện các cơ quan Trung ương tại Đà Nẵng.

 

Hội nghị đã dành nhiều thời gian nghiên cứu để thảo luận, tham gia nhiều ý kiến xác đáng và thống nhất cao về những vấn đề cần tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện dự thảo lần thứ nhất Báo cáo chính trị, dự thảo lần thứ nhất Báo cáo kiểm điểm trình Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất những nội dung, vấn đề được trình bày tại Hội nghị; đồng thời đóng góp, gợi mở nhiều ý kiến quan trọng, nhất là đối với các vấn đề lớn để tiếp tục hoàn thiện trước khi tổ chức lấy ý kiến tham gia của các cấp, các ngành.

 

Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, song Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã bám sát Quy chế làm việc, Chương trình công tác và các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Tiểu ban Văn kiện khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Hội nghị để tiếp tục hoàn chỉnh các dự thảo báo cáo, tổ chức lấy ý kiến tham gia của các đối tượng theo kế hoạch và tiếp thu, hoàn chỉnh trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 19 tiếp tục cho ý kiến.

 

Năm 2019, Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; đã thực hiện tốt việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời xem xét, kết luận các khuyết điểm, vi phạm và xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm theo thẩm quyền, qua đó đã tăng cường giáo dục, răn đe, giúp cho đảng viên ý thức hơn trong việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật của Đảng. 

 

Năm 2020, để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, Tỉnh ủy xác định tập trung kiểm tra, giám sát một số lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh sai phạm; công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Triển khai thực hiện tốt việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các trường hợp liên quan đến cán bộ thuộc diện Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và cán bộ quy hoạch nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất thông qua phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI; kiện toàn Tiểu ban văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và thay đổi đơn vị đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo công tác tài chính của Đảng bộ tỉnh năm 2019 và việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa xã Măng Bút, huyện Kon Plông và xã Ngọk Yêu, huyện Tu Mơ Rông; Thống nhất thành lập Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiêp tỉnh trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh.

 

 

Kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, thời gian từ nay đến Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh không còn nhiều, các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở và chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ cấp huyện; yêu cầu nhiệm vụ công việc càng khẩn trương, cấp bách hơn bao giờ hết. Ngay sau Hội nghị này, đề nghị các cấp, các ngành, các đồng chí Tỉnh ủy viên nêu cao hơn nữa trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ, công việc được giao, tập trung cho công tác chuẩn bị và phục vụ Đại hội Đảng các cấp, song không vì lý do chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp mà lơ là các nhiệm vụ công tác, phải tập trung lãnh đạo địa phương, đơn vị mình nỗ lực hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, xem đây là công việc trọng tâm, thiết thực, hiệu quả nhất để lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh.

 

Tin, ảnh: Dương Nương