Thứ 3, Ngày 07/07/2020 -

Hỗ trợ 27.667 hộ nghèo, cận nghèo đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
Ngày đăng: 09/01/2020  16:11
Mặc định Cỡ chữ
Để người dân nào cũng được đón Tết Canh Tý 2020 vui vẻ, đầm ấm, UBND tỉnh trích ngân sách và giao UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp và các tổ chức Hội, đoàn thể huy động hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và cân đối ngân sách địa phương hỗ trợ 27.667 hộ nghèo, cận nghèo đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, với tổng kinh phí trên 13,213 tỷ đồng.

 

Hỗ trợ gạo cho hộ nghèo, cận nghèo đón Tết. Ảnh minh họa

 

Trong 27.667 hộ được hỗ trợ đón Tết, có 18.858 hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản. Theo đó, hỗ trợ hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập gần 9,827 tỷ đồng, định mức 600.000 đồng/hộ; hỗ trợ hộ nghèo theo tiêu chí thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản 744 triệu đồng, định mức 300.000 đồng/hộ; hỗ trợ 8.809 hộ cận nghèo gần 2,643 tỷ đồng, định mức 300.000 đồng/hộ.

 

Đối với kinh phí hỗ trợ hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập do ngân sách tỉnh đảm bảo, UBND tỉnh xuất từ nguồn Dự phòng ngân sách tỉnh năm 2019 (9 tỷ 826,8 triệu đồng) tạm cấp hỗ trợ cho các huyện, thành phố. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện phân bổ cho Ủy ban Mặt trận TQVN huyện, thành phố để cấp hỗ trợ cho đối tượng được hưởng.

 

Đối với kinh phí hỗ trợ hộ nghèo theo tiêu chí thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản và hộ cận nghèo (3 tỷ 386,7 triệu đồng); giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp và các tổ chức Hội, đoàn thể huy động, tiếp nhận, phân bổ các nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài tỉnh thông qua Quỹ vì người nghèo cùng cấp và cân đối bố trí nguồn ngân sách huyện, thành phố để hỗ trợ cho các đối tượng đón tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

 

Ngoài hỗ trợ của tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố cũng đã chủ động bố trí kinh phí hỗ trợ kịp thời cho Nhân dân trên địa bàn. Tiêu biểu như huyện Tu Mơ Rông hỗ trợ 1.877 hộ nghèo với tổng kinh phí 938,5 triệu đồng; 10 huyện, thành phố hỗ trợ 3.856 hộ/12.559 khẩu 188.385kg gạo.

 

Tin, ảnh: Dương Nương