Thứ 3, Ngày 07/07/2020 -

Gia hạn thời gian làm việc và điều chỉnh, bổ sung nhân sự cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Ngày đăng: 10/01/2020  17:59
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 08/01, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 13/QĐ-UBND về việc gia hạn thời gian làm việc và điều chỉnh, bổ sung nhân sự cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa

thăm Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 

Theo Quyết định, gia hạn thời gian làm việc 06 tháng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum, kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2020 đối với 12 nhân sự chính thức và 07 nhân sự dự phòng đã được phê duyệt tại Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Điều chỉnh, bổ sung 05 nhân sự chính thức và 14 nhân sự dự phòng của các sở, ban ngành cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

 

Nghĩa vụ, quyền lợi của công chức, viên chức được cử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh làm việc thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum và Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận thuộc Trung tâm.

 

Đến nay, tổng số công chức, viên chức Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của các sở, ban ngành cử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum làm việc theo quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ là 54 người (24 nhân sự chính thức, 30 nhân sự dự phòng).

 

Các công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Tiếp nhận, trả kết quả các cấp đã góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước…

 

Đình Trung