Thứ 3, Ngày 07/07/2020 -

Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2020
Ngày đăng: 11/01/2020  12:40
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 10/01, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thông tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Tháp tới dự.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2019, kết quả sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh cơ bản đạt được những chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

 

Các đề án đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến; Đề án đầu tư phát triển và chế biến dược liệu; Đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm được quan tâm, đầu tư phát triển; lĩnh vực đột phá ngành nông nghiệp được triển khai tích cực và đạt được những kết quả bước đầu; các sản phẩm chủ lực của tỉnh, cây dược liệu, nông nghiệp công nghệ cao được chú trọng phát triển; công tác quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc; công tác phối hợp tuần tra, truy quét tại các điểm nóng về phá rừng, vận chuyển, khai thác rừng trái phép được thực hiện thường xuyên, liên tục, tình hình vi phạm về QLBVR cơ bản được kiểm soát.

 

Giá trị tổng sản phẩm toàn ngành nông, lâm nghiệp thủy sản năm 2019 (theo giá cố định 2010) ước đạt 3.083,96 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 5,59%, tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 22,48% giá trị tổng sản phẩm cả tỉnh.

 

Tuy nhiên, trong năm qua ngành nông nghiệp tỉnh còn gặp một số khó khăn, hạn chế: Tình hình sâu bệnh trên cây trồng, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm xảy ra nhiều nơi, đặc biệt là Dịch tả lợn Châu Phi; giá cả một số mặt hàng nông sản không ổn định, ảnh hưởng đến tâm lý người sản xuất; Công tác triển khai chính sách phát triển dược liệu, phát triển nông nghiệp công nghệ cao còn chậm; Công tác quản lý nhà nước về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật chưa hiệu quả, vẫn còn tình trạng sử dụng phân bón giả, kém chất lượng, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đảm bảo an toàn; Tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tuy giảm nhưng vẫn còn tiểm ẩn những diễn biến phức tạp...

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp đề nghị trong năm 2020, các đơn vị trực thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần tập trung tổ chức thực hiện tốt 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

 

Đó là chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 và vụ mùa năm 2020; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng các loại giống cây trồng, xác định nhu cầu của từng loại giống để có kế hoạch chỉ đạo sản xuất cho phù hợp với từng địa phương trong tỉnh.

 

Xây dựng một số mô hình khuyến nông, khuyến lâm có hiệu quả, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của tỉnh, tạo sự đột phá, điển hình trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp hữu cơ, thân thiện với môi trường.

 

Triển khai các giải pháp phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm; Lựa chọn 01-02 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum để hỗ trợ thực hiện, tổ chức đánh giá nhân ra diện rộng; tổ chức lại hệ thống giết mổ bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường; giám sát và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả.

 

Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp nhằm sớm khống chế dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi, dịch lở mồm long móng gia súc trên địa bàn tỉnh.

 

Thường xuyên tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng năm 2020. Tăng cường quản lý các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản, cơ sở mộc dân dụng; kiên quyết đình chỉ hoạt động các cơ sở vi phạm.

 

Tham mưu tỉnh chỉ đạo và ban hành một số cơ chế, giải pháp để triển khai thực hiện Chương trình theo mục tiêu giai đoạn 2021 – 2025 đề ra.

 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm tại Quyết định số 1392/QĐ-UBND, ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh; Tiếp tục hỗ trợ, tư vấn phát triển các sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm OCOP quốc gia...

 

                                                                             Tin, ảnh: Thanh An