Thứ hai, Ngày 06/07/2020 -

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Thanh tra năm 2020
Ngày đăng: 14/01/2020  10:03
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 13/01, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác ngành Thanh tra năm 2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự chỉ đạo Hội nghị.

 

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

 

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có đồng chí Lê Ngọc Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo và các phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan và Thanh tra các huyện, thành phố.

 

​​​Theo báo cáo, năm 2019, ngành Thanh tra đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác, có nhiều đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, thu hồi tài sản vi phạm phát hiện qua các cuộc thanh tra có tiến bộ đáng kể. Toàn quốc đã triển khai 6.601 cuộc thanh tra hành chính và 227.386 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, kiến nghị thu hồi về ngân sách gần 84 nghìn tỷ đồng và 897 ha đất. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có chuyển biến rõ nét, nhất là giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài, số vụ việc được giải quyết thuộc thẩm quyền là trên 21 nghìn vụ, đạt 86,3%, tăng 2,6% so với năm 2018. Công tác phòng, chống tham nhũng được tăng cường với cách làm bài bản, quyết liệt, đồng bộ, đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn, đã phát hiện 70 vụ, 89 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng...

 

Tại Hội nghị đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và một số địa phương đã báo cáo tham luận về các nội dung: Xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra; công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài; công tác triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng; các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thanh tra tại các bộ ngành, địa phương...

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ghi nhận, biểu dương những thành tích của ngành Thanh tra. Đồng thời, chỉ rõ mặt còn hạn chế, như: Một số đơn vị xây dựng kế hoạch chưa sát với tình hình thực tế; chất lượng một số kết luận thanh tra còn hạn chế, một số cuộc thanh tra còn kéo dài; tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn diễn biến phức tạp; kết quả triển khai thực hiện Luật Tố cáo năm 2018 chưa đồng đều; hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng còn hạn chế; tình trạng “tham nhũng vặt", nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn hiệu quả…

 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu trong năm 2020, ngành Thanh tra cần tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng, tập trung vào các vấn đề gây bức xúc trong xã hội; thực hiện hiệu quả các cuộc thanh tra chuyên đề, tăng cường phối hợp và xử lý kịp thời chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng; thực hiện hiệu quả Đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; xây dựng thể chế, củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy ngành Thanh tra, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính./.

 

Thái Ninh