Thứ 3, Ngày 25/02/2020 -

Đăk Hà: Tọa đàm “Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh”
Ngày đăng: 22/01/2020  06:50
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 21/01, Huyện ủy Đăk Hà tổ chức Tọa đàm “Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh” và gặp mặt 239 đảng viên 40 năm tuổi Đảng trở lên, 28 đảng viên tiêu biểu nhân dịp Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020).

Các đại biểu tham gia buổi Tọa đàm

 

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã ôn lại chặng đường 90 năm hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam; những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện Đăk Hà trong 25 năm qua; đồng thời được nghe những định hướng, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy nhằm phát huy hiệu quả vai trò, sức mạnh của tuổi trẻ trong việc xây dựng Đảng, xây dựng quê hương trong giai đoạn hiện nay.

 

Qua hơn 25 năm thành lập, đến nay Đảng bộ huyện Đăk Hà có 69 đơn vị cơ sở với 61 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó 17 đảng bộ cơ sở và 44 chi bộ cơ sở với 3166 đảng viên (so với cuối năm 1994, tăng 40 TCCCS, 31 chi bộ Đảng và 2.480 đảng viên).

 

Trong những năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nhất là chú trọng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng đi vào thực chất.

 

Năm 2019 đã đi qua, cũng là mốc son đánh dấu 10 năm giữ vững, phát huy danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, đã làm nên những điểm nhấn, tạo tiền đề cho bước phát triển ở những năm tiếp theo, với tổng giá trị sản xuất ước đạt 4.344 tỷ đồng, đạt 100,32% so với kế hoạch và tăng 4,22% so với cùng kỳ năm 2018; tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành là 4.966 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 40,53 triệu đồng/người/ năm.

 

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2020), toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc huyện Đăk Hà nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng huyện Đăk Hà ngày càng phát triển.

 

Bí thư Huyện ủy Đăk Hà Phạm Thị Trung trao giấy khen cho các TCCSĐ

 

Nhân dịp này, Huyện ủy Đăk Hà đã tặng giấy khen cho 11 TCCSĐ đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2019 và 28 đảng viên tiêu biểu nhân Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Huyện đoàn Đăk Hà trao danh sách 90 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và kết nạp đứng vào hàng ngũ của Đảng trong thời gian tới./.

Tin, ảnh: A Lê Khăm