Thứ 4, Ngày 05/08/2020 -

Tổ chức tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước
Ngày đăng: 10/02/2020  13:52
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 10/2, UBND tỉnh ban hành văn bản 343/UBND-KTTH về việc tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước.

 

Theo đó, thống nhất đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei tại Văn bản số 113/UBND-NV ngày 17 tháng 01 năm 2020 về tiến hành tuyển dụng thông thường đối với 06 trường hợp giáo viên hợp đồng lao động từ năm 2015 trở về trước hiện đang xin ý kiến Bộ Nội vụ (các cá nhân có nguyên vọng tuyển dụng thông thường phải có cam kết chịu trách nhiệm nếu qua xét tuyển không đạt kết quả sẽ không tiếp tục được tuyển dụng đặc cách nếu Bộ Nội vụ có văn bản đồng ý sau này). Hoàn thành và báo cáo kết quả tuyển dụng đối với 06 trường hợp này về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để theo dõi.

 

Thống nhất cho Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum tạm thời sử dụng chỉ tiêu biên chế đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho bậc mầm non tại Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2019 để tuyển dụng đặc cách giáo viên bậc tiểu học và trung học cơ sở theo danh sách đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt như đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum tại Văn bản số 265/UBND-NV ngày 16 tháng 01 năm 2020.

 

Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum có trách nhiệm chuyển lại tương ứng số chỉ tiêu đã tạm thời sử dụng nói trên về cho bậc học mầm non để bố trí giáo viên mầm non sau khi có biên chế viên chức giáo viên trống của bậc học tiểu học và trung học cơ sở (do nghỉ hưu, nghỉ thôi việc, tinh giản biên chế...). Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung này.

 

Về quy trình thực hiện việc tuyển dụng đặc cách viên chức, qua tham khảo ý kiến của Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Nguyễn Trọng Thừa tại Thông báo số 297/TB-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Bộ Nội vụ; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

 

Không tiếp tục thực hiện quy trình xét tuyển vào viên chức không qua thi tuyển để xét tuyển đặc cách 184 giáo viên theo chỉ đạo tại tiết 2 Điểm 1 Văn bản số 98/UBND-KTTH ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Ban hành Quyết định tuyển dụng đặc cách theo thẩm quyền đã phân cấp đối với các trường hợp đã đảm bảo đầy đủ các điều kiện tiêu chuẩn quy định về tiêu chuẩn chức danh (văn bằng, chứng chỉ), khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập theo danh sách đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Hoàn thành và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để theo dõi chậm nhất trong tháng 02/2020; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả tuyển dụng đặc cách giáo viên.

 

Tấn Danh