Thứ 4, Ngày 05/08/2020 -

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020
Ngày đăng: 10/02/2020  15:57
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 10/2, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 351/UBND-NNTN chỉ đạo các sở, ban ngành, thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 theo chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản của người dân và nhà nước.

 

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến kiến thức nâng cao kỹ năng ứng phó bão, lũ, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, đá, phòng chống đuối nước…. đến mọi người dân nhằm nâng cao khả năng tự phòng, tránh.

 

Rà soát, bổ sung hoàn thiện các tình huống, kế hoạch ứng phó về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão không để bị động, bất ngờ sẵn sàng ứng có hiệu quả các tình huống; rà soát, đánh giá chất lượng các công trình dân dụng, công nghiệp, dịch vụ bảo đảm an toàn kết cấu, phòng cháy chữa cháy, môi trường.

 

Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, xây dựng quy chế hoạt động, phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn để nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn; duy trì tốt các chế độ ứng trực về lực lượng và phương tiện để sẵn sàng cơ động ứng phó và xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, nhất là ở các địa bàn trọng điểm; tăng cường công tác phối hợp tốt giữa các phòng, ban liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện trong công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; khi xảy ra sự cố phải khắc phục nhanh để giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản của người dân và nhà nước.

 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh) theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện, đồng thời chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh bổ sung hoàn thiện các tình huống, kế hoạch ứng phó về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phòng chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập; phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão không để bị động, bất ngờ, sẵn sàng ứng phó hiệu quả các tình huống; rà soát, đánh giá chất lượng các công trình dân dụng, công nghiệp, dịch vụ bảo đảm an toàn kết cấu, phòng cháy chữa cháy, môi trường,... kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 28 tháng 02 năm 2020.

 

Văn Hạ