Thứ 4, Ngày 05/08/2020 -

Xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới
Ngày đăng: 10/02/2020  20:39
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 10 tháng 02 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Hòa đã ký ban hành Quyết định số 76/QĐ-UBND công nhận xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2019 theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

 

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Kon Tum và xã Vinh Quang có trách nhiệm tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được trong thời gian tới.

 

Như vậy, đến nay trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã có 21 xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí nông thôn mới và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Đoàn Kết, Hòa Bình, Ia Chim, Đăk Năng, Vinh Quang - thành phố Kon Tum; Hà Mòn, Đăk Mar, Đăk La, Đăk Ngok - huyện Đăk Hà; Diên Bình, Tân Cảnh, Kon Đào - huyện Đăk Tô; Sa Sơn, Sa Nhơn, Sa Nghĩa - huyện Sa Thầy; Đăk Nông, Đăk Kan, Pờ Y - huyện Ngọc Hồi; Đăk Ruồng, Tân Lập - huyện Kon Rẫy và Đăk Pek - huyện Đăk Glei.

 

Nguyễn Trần Tiến