Thứ hai, Ngày 06/07/2020 -

Năm 2020 là năm đầu tiên chuyển từ Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử sang Chính phủ số, chính quyền số
Ngày đăng: 12/02/2020  15:29
Mặc định Cỡ chữ
Đây là định hướng triển khai trong năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia (UBQG) về Chính phủ điện tử (CPĐT) nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương vào sáng ngày 12/2.

 

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

 

Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Phó Chủ tịch thường trực UBQG về CPĐT; các thành viên UBQG về CPĐT; các thành viên Ban Chỉ đạo Chính phủ điện tử của các Bộ, Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các thành viên Tổ công tác giúp việc UBQG về CPĐT; các đại biểu của các bộ, ngành, địa phương.

 

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có đồng chí Trần Thị Nga – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về chính quyền điện tử tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo.

 

Quyết tâm xây dựng CPĐT hiện thực hóa chủ trương Chính phủ phục vụ, kiến tạo, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển CPĐT giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025. Nghị quyết đã làm chuyển biến cơ bản trong việc sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

 

Đến nay, 100% bộ, ngành, địa phương đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử với Trục liên thông văn bản quốc gia; tỷ lệ văn bản điện tử được trao đổi qua mạng tăng từ 72% năm 2018 lên 86,5% năm 2019, rất gần so với mục tiêu 2020 là 90%.

 

Khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia ngày 12/3/2019, Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet) ngày 24/6/2019. Khai trương Cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành bảo hiểm xã hội, kết nối với Hệ thống đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP) để liên thông thủ tục cấp giấy đăng ký khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Khi triển khai toàn quốc, số lượng hồ sơ xử lý liên thông đạt khoảng 8.000 hồ sơ/1 ngày.

 

Tỷ lệ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) tăng từ 3% năm 2018 lên 27% năm 2019.

 

Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa để kết nối, chia sẻ tri thức cho các tầng lớp xã hội trong thời đại số. Đến nay, dữ liệu mở có hơn 100.000 dataset; ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm trong lĩnh vực giáo dục có hơn 10.000 câu. Năm 2019, Hệ tri thức Việt số hóa có bước phát triển mạnh mẽ với sự kiện khai trương bản đồ Vmap có hơn 24 triệu địa chỉ, tạo nền bản đồ cho các ứng dụng kinh tế - xã hội.

 

Cổng Dịch vụ công quốc gia được đưa vào vận hành ngày 09/12/2019, là đầu mối cung cấp thông tin, hỗ trợ tra cứu thông tin, giám sát tình trạng giải quyết thủ tục hành chính và tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Hệ thống các Cổng dịch vụ công cấp Bộ, cấp tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia hỗ trợ nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần hạn chế nhũng nhiễu, tiêu cực trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

 

Tỷ lệ dịch vụ DVCTT mức 4 tăng hơn hai lần, từ 4,55% năm 2018 lên 10,76% năm 2019.

 

Năm 2020, mục tiêu được đặt ra là hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra vào năm 2020 tại Nghị quyết số 17/NQ-CP (đặc biệt là chỉ tiêu 30% DVCTT mức độ 4); Chỉ tiêu tỷ lệ cơ quan nhà nước công khai mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng DVCTT tăng từ 50% lên 100%; 100% các bộ, ngành, địa phương có Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) kết nối với Nền tảng, tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP); 100% các bộ, ngành, địa phương có Trung tâm giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC).

 

Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh Chinhphu.vn

 

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ bày tỏ vui mừng với những kết quả ban đầu đạt được, rất đáng khích lệ. Thành công lớn nhất là rút ngắn thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

 

Thủ tướng đánh giá cao sự vào cuộc của các Bộ, ngành, Văn phòng Chính phủ và các địa phương, với nhiều cách làm mới, sáng tạo thúc đẩy công nghệ số của Việt Nam, để có sự phát triển vượt bậc như hiện nay; kết quả năm 2019 sẽ là tiền đề quan trọng cho sự phát triển Chính phủ số trong năm 2020.

 

Định hướng nhiệm vụ năm 2020, Thủ tướng nêu rõ, tập trung mọi nguồn lực chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết 17, nhất là mục tiêu 30% tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, hiện nay mới đạt 10,7%.

 

Thủ tướng yêu cầu, trong năm 2020 việc hoàn thiện thể chế cần đi trước để tạo hành lang pháp lý cho CPĐT, phải ban hành được các Nghị định về quản lý kết nối, chia sẻ dữ liệu, về định danh và xác định xác thực điện tử, về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Nghị định thay thế về công tác văn thư, Nghị định về bảo vệ thông tin cá nhân và chuẩn bị các bước để tiến tới sửa luật về giao dịch điện tử và luật về lưu trữ.

 

Thủ tướng nhấn mạnh 3 mục tiêu cần phấn đấu: 100% các bộ, ngành, địa phương có nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu; 100% nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu cấp bộ, cấp tỉnh phải được kết nối vào nền tảng tích hợp dữ liệu quốc gia; 100% bộ, ngành, tỉnh, thành có Trung tâm giám sát điều hành an toàn an ninh mạng.

 

Thủ tướng giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề xuất việc chuyển một phần Quỹ viễn thông công ích cho các dự án nền tảng dùng chung của CPĐT, báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong quý I/2020.

 

“Xây dựng CPĐT phải đi liền với đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. CPĐT phải đi liền với cải cách hành chính, phải giúp giảm biên chế, tiết kiệm chi phí, không để tình trạng chúng ta ứng dụng công nghệ thông tin mà bộ máy lại phình ra, thủ tục phức tạp hơn” – Thủ tướng lưu ý.

 

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ đưa nội dung đào tạo CPĐT vào các chương trình đào tạo Học viện Hành chính Quốc gia. Các bộ, ngành, địa phương hằng năm dành một tỷ lệ ngân sách của CPĐT cho công tác đào tạo.

 

Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tích cực tham gia xây dựng CPĐT, coi đây là mục tiêu kép, vừa giúp phát triển CPĐT Việt Nam, vừa có kinh nghiệm để đi ra thế giới...

 

Tin, ảnh: Dương Nương