Thứ 3, Ngày 07/07/2020 -

Năm 2020, Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại với dân để xử lý phản ánh, kiến nghị mỗi tháng một lần
Ngày đăng: 12/02/2020  20:21
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện Quyết định số 1408-QĐ/TU, ngày 25-9-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh"; Kế hoạch số 97-KH/TU, ngày 18-6-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về trách nhiệm của Bí thư Tỉnh ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân" và ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy năm 2020. Theo đó, mỗi tháng một lần, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy sẽ tiếp dân và đối thoại trực tiếp với dân.

 

Cụ thể: Ngày 15-01, tiếp và đối thoại với công dân đăng ký gặp trực tiếp; Ngày 25-02, đối thoại với Nhân dân huyện Đăk Glei; Ngày 25-3, đối thoại với  đoàn viên thanh niên tỉnh; Ngày 24-4, tiếp xúc với công dân tại huyện Ngọc Hồi; Ngày 25-5, tiếp xúc với công dân tại huyện Đăk Tô; Ngày 25-6, tiếp, đối thoại với công dân tại huyện Kon Rẫy; Ngày 23-7, đối thoại với công nhân, viên chức, lao động tỉnh; Ngày 25-8, đối thoại tại Hội Nông dân tỉnh; Ngày 28-9, tiếp xúc với công dân tại huyện Sa Thầy; Ngày 26-10, tiếp xúc với công dân tại thành phố Kon Tum; Ngày 25-11, đối thoại với cán bộ, viên chức ngành giáo dục; Ngày 25-12, tiếp dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh.

 

Mục đích các cuộc tiếp xúc, đối thoại của Bí thư Tỉnh ủy nhằm nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân trên địa bàn, qua đó trao đổi, giải thích, hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền thụ lý, giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước ; đồng thời, tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước./.

 

Tin, ảnh : Dương Nương